Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Zo voorkom je woondiscriminatie

Iedereen in Nederland verdient een eerlijke kans op een woning. Wonen is een voorwaarde voor het opbouwen van een goed bestaan. Afkomst, seksuele gerichtheid, geloof of andere persoonlijke kenmerken mogen geen invloed hebben op de keuze voor een huurder of koper. Is dat wel het geval, dan kan er sprake zijn van discriminatie.

Woningzoekenden uitgesloten

Discriminatie op de woningmarkt is nog steeds een probleem. Met een niet-Nederlands klinkende naam heb je minder kans om te worden uitgenodigd voor de bezichtiging van een huurwoning te bezichtigen, dan mensen met een Nederlands klinkende naam. Ook blijkt 80% van de verhuurbemiddelaars bereid mee te werken aan het weren van kandidaten met een bepaald profiel.

“Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning, maar helaas is dat nog niet vanzelfsprekend.”

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Wanneer is sprake van discriminatie?

Wanneer sprake is van discriminatie is niet altijd voor iedereen duidelijk. In de brochure Discriminatie op de woningmarkt, lees je wat de rechten zijn van woningzoekenden en aan welke regels verhuurders en makelaar zich moeten houden.

Ervaar je discriminatie bij het vinden van een woning?

Onze klachtbehandelaars helpen je verder.

Campagne Wijs discriminatie de deur

De Rijksoverheid is samen met vastgoedondernemers, makelaars, woningcorporaties en antidiscriminatiebureaus een campagne gestart om woondiscriminatie aan te pakken. De campagne ‘Wijs discriminatie de deur’ moet leiden tot meer bewustwording bij zowel woningzoekenden als verhuurders en makelaars.

Brede aanpak woondiscriminatie

De campagne is onderdeel van de bredere aanpak woondiscriminatie die uit vijf actielijnen bestaat:

 • Monitoring en onderzoek via de jaarlijkse monitor discriminatie bij woningverhuur
 • Voorlichting en bewustwording via de campagne
 • Afdwingbare regelgeving in het wetsvoorstel goed verhuurderschap
 • Onderzoek naar de meldplicht voor verhuurbemiddelaars
 • Decentrale en branchegerichte aanpak versterken.

Meer informatie over de aanpak woondiscriminatie en de campagne is te vinden op de webpagina Wijs discriminatie de deur  van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer weten?

 • Leer eerlijker kandidaten selecteren voor huurwoningen

  Iedereen verdient een eerlijke kans op de woningmarkt. Toch leidt discriminatie in het selectieproces ertoe dat grote groepen woningzoekenden moeilijker of geen geschikte huisvesting kunnen vinden. Hoe kunnen verhuurders en …

 • Eerlijk huren voor iedereen

  Discriminatie op de woningmarkt kent vele vormen. Vooral wanneer je genoodzaakt bent of ervoor kiest om op de particuliere woningmarkt te huren, kun je extra risico lopen om met discriminatie …