Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Veel meldingen en registraties discriminatie op grond van herkomst

Antidiscriminatievoorziening RADAR heeft in 2019 475 meldingen van discriminatie ontvangen van inwoners uit de politie-eenheid Rotterdam. De politie registreerde 822 incidenten waarin discriminatie een rol speelt.  Dit blijkt uit de Monitor Discriminatie Rotterdam 2019. 

Discriminatie op grond van huidskleur/herkomst wordt zowel door RADAR (meer dan de helft van de meldingen) als de politie (40 procent) het meest geregistreerd. Het gaat om incidenten op de werkvloer, op scholen, in het verkeer en tijdens conflicten met buren en ex-partners. Een op de vijf meldingen over de discriminatiegrond herkomst gaat over mensen met een donkere huidskleur; ze worden onder andere op hun werk geconfronteerd met racistische uitingen door leidinggevenden, collega’s en klanten, of merken dat hun kinderen vanwege hun huidskleur worden gepest op school of bij sportverenigingen. 

Na huidskleur/herkomst zijn bij RADAR de meeste meldingen ontvangen over discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte (11 procent), godsdienst (10 procent; waarbij het overwegend de islam betreft) en geslacht (9 procent), waarbij met name discriminatie van zwangere vrouwen en transgender personen opvalt. Bij de politie is seksuele gerichtheid de op een na meest geregistreerde discriminatiegrond. 

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 71 verzoeken om een oordeel van inwoners uit de politie-eenheid Rotterdam. Over 18 zaken bracht het College een oordeel uit, waarvan in 12 gevallen sprake was van verboden onderscheid. De meest voorkomende discriminatiegrond was handicap. 

Islamofobie

In deze editie van de Monitor Discriminatie is speciale aandacht voor islamofobie en ongelijke behandeling of discriminatie van moslims. Aanleiding is het in 2019 aangenomen ‘boerkaverbod’, dat leidde tot een maatschappelijke discussie over de positie van godsdienstvrijheid van moslims. Discriminatie op grond van godsdienst is bij RADAR de derde gemelde grond (10 procent van alle meldingen), waarvan het grootste gedeelte gaat over de islam. Er kwamen meldingen binnen van vrouwen die vanwege hun hoofddoek werden afgewezen voor een baan of vrijwilligerswerk of in de sportschool geen (sport)hoofddoek mochten dragen. In de registraties van de politie komen ook incidenten voor waarbij sprake was van geweld, zoals vernielingen aan moskeeën, en het verspreiden van een sticker met haatzaaiende teksten tegen moslims.

Lokale cijfers 

Een groot deel van de discriminatie-incidenten die in 2019 bij de meldpunten zijn gemeld en door de politie zijn geregistreerd, vond plaats in de gemeente Rotterdam. Verder gingen de meeste meldingen bij de meldpunten over incidenten in de gemeenten Schiedam (15), Nissewaard (12), Ridderkerk (9), Dordrecht (7) en Hoeksche Waard (7). De grootste aantallen discriminatie-incidenten die de politie registreerde buiten Rotterdam vonden plaats in Dordrecht (77), Vlaardingen (37), Schiedam (35) en Nissewaard (33) en overeenkomstig in de basisteams Drechtsteden Binnen en Waterweg. De geregistreerde geweldsincidenten vonden naast deze gemeenten ook plaats in onder andere Ridderkerk (4), Zwijndrecht (4) en Maassluis (4). 

Over de monitor

De Monitor Discriminatie 2019 is samengesteld door RADAR in samenwerking met de politie- eenheid Rotterdam en wordt 23 april gepubliceerd. De monitor bundelt meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen met politieregistraties en verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens. Zo geeft dit rapport een compleet beeld van de geregistreerde discriminatie-incidenten in de politie-eenheid Rotterdam. De Monitor Discriminatie is te vinden op www.discriminatie.nl onder het menu cijfers.