Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Uitspraak College biedt kansen om voorkeursbeleid TU Eindhoven te voorzien van solide juridische basis

De TU Eindhoven maakt bij het voorkeursbeleid om alleen vrouwen aan te nemen voor wetenschappelijke functies verboden onderscheid op basis van geslacht. Tot die conclusie komt het College voor de Rechten van de Mens. De uitspraak betekent allerminst een streep door het streven van de technische universiteit, maar biedt juist kansen om het diversiteitsbeleid van een stevige juridische basis te voorzien, stelt RADAR.

RADAR steunt de TU Eindhoven in het streven om meer vrouwelijke wetenschappers in huis te halen en snapt dat daar soms onorthodoxe maatregelen voor nodig zijn. Wel had RADAR twijfels of het voornemen om 150 vacatures alleen voor vrouwen open te stellen, proportioneel is en binnen de gelijkebehandelingswetgeving past. RADAR en andere antidiscriminatievoorzieningen in het land kregen een groot aantal discriminatiemeldingen binnen over het beleid van de technische universiteit, dat ook leidde tot veel maatschappelijke discussie. Om die reden heeft RADAR medio september 2019 besloten het beleid te laten toetsen door het College voor de Rechten van de Mens. Dat gebeurde nadat de TU Eindhoven geen gehoor had gegeven aan de suggestie om zelf het beleid te laten toetsen.

Te zwaar middel


Het College voor de Rechten van de Mens komt tot het oordeel dat het doel dat de TU Eindhoven nastreeft gerechtvaardigd is. Ook heeft de TU Einhoven voldoende aangetoond dat er daadwerkelijk sprake is van een achterstand, als het gaat om de positie van vrouwen. Maar het voorkeursbeleid van de technische universiteit is in de ogen van het College een te zwaar middel, mede omdat het gaat om alle vacatures voor een langere periode. Het College denkt het met minder vergaande maatregelen ook lukt om meer vrouwen aan te stellen op de TU Eindhoven.

Complexe zaak biedt kansen


Het College had twee zittingen nodig om tot dit oordeel te komen. Dat illustreert de complexiteit van deze zaak. De uitspraak biedt de TU Eindhoven, maar ook andere werkgevers in Nederland, de kans om beleid zodanig vorm te geven dat het wél past binnen het kader van de gelijkebehandelingswetgeving. De TU Eindhoven verwerft zo de noodzakelijke juridische basis voor haar gedurfde beleidsmaatregel. De legitimiteit van de procedure tot aanstelling van deze vrouwelijke wetenschappers is daarmee boven iedere twijfel verheven. RADAR is van harte bereid om over de aanscherping van het wervingsbeleid met de TU Eindhoven in gesprek te gaan.