Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Training

Mentorlessen met LEF


Voor veel jongeren is de overstap van de lagere naar de middelbare school ingrijpend. Van de oudste tegen wie veel anderen opkeken, word je ineens een van de jongste. Tel daarbij op het feit dat dit samenvalt met een toch al geen makkelijke periode in je leven, de pubertijd: dan is lef niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. In dit project voor de onderbouw wordt stilgestaan bij wat diversiteit betekent en hoe dit eruit ziet. Verder heeft deze les tot doel om leerlingen meer empathie bij te brengen wat betreft de positie van eventuele andere klas- en schoolgenoten.

Programma

RADAR biedt in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam en Schiedams Lef de ‘mentorlessen met LEF’: dit is een lesmodule met 35 lessen over kennismaking, burgerschap, diversiteit en goede doelen. De module ‘Mentorlessen met LEF’ maakt onderdeel uit van de LEF-kist. De kist bevat ook het geheimenspel en het diversiteitsspe. Dit zijn spellen waarmee de docent in de klas diversiteit bespreekbaar kan maken. Bij de LEF-kist zit ook een docententraining met tools en tricks krijgen om deze lessen zelf uit te voeren. Verder krijgt de school bij de LEF-kist 6 gastlessen voor 1 leerjaar. De school bepaalt zelf of die gastlessen, die over de thema’s ‘pesten’, ‘anders zijn’ en ‘lef hebben’ gaan, worden ingezet in de eerste of tweede klassen. De bibliotheek levert bij de LEF-kist twaalf leesboeken over onderwerpen die in de mentorlessen worden behandeld. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om zich zelfstandig verder te verdiepen in de materie.

Resultaat


Leerlingen kunnen zich inleven in de gevoelswereld van mensen die anders zijn dan zijzelf. En mentoren krijgen tools om zelf de lessen vorm te geven.

Geschikt voor

Leerlingen en mentoren onderbouw voortgezet onderwijs.

Meer informatie en bestellen

De LEF-kist wordt voor de duur van 1 lesjaar uitgeleend aan de school, daarna wordt de kist weer ingenomen. Interesse in een LEF-kist? Neem dan contact op met Bibliotheek Rotterdam, tel 010 – 281 63 05 of via de mail: [email protected].