Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Training

Gastles Anders en toch gelijk

Kinderen worden zich op een gegeven moment bewust van het feit dat ze er anders uitzien, zich anders gedragen of zich anders voelen dan andere kinderen. Maar zijn ze zich er ook van bewust dat ze ondanks hun verschillen toch gelijkwaardig zijn? Met deze les leren zij diversiteit (h)erkennen en respecteren.

Programma (ook online)


Deze les kan offline of online gegeven worden. Aan de hand van een speelse opdracht ervaren de leerlingen dat ze tot een heleboel groepen behoren en dat ze misschien wel meer overeenkomsten hebben dan ze dachten. We zijn allemaal gelijk én we zijn allemaal anders. Ook wordt tijdens deze gastles op een interactieve wijze onderzocht hoe leerlingen kijken naar diversiteit als het gaat om kleur, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, handicap enz. in de klas, op school en bij hen in de buurt. ‘Anders en toch gelijk’ kan vrij makkelijk op maat gemaakt worden en de beleving van de leerlingen wordt als beginpunt genomen. Afhankelijk van de behoefte van de school en de leerlingen, kan er een verdieping toegevoegd worden aan de les.

Onderwerpen voor de verdieping zijn:
• vooroordelen en stereotypen
• (cyber)pesten en discriminatie
• seksuele- en/of genderdiversiteit
• anders vanwege een beperking
• kinderrechten en mensenrechten
• media en beeldvorming

Resultaat
De leerlingen zijn zich meer bewust van hun eigen diversiteit en die van een ander en leren het belang van respect voor zichzelf en een ander in combinatie met de verdieping die eventueel is gekozen door de school.

Geschikt voor

Leerlingen van groep 5-8