Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

RADAR vraagt aandacht voor etnisch profileren

Etnisch profileren (discriminerende controles) door politie, Belastingdienst, instanties en bedrijven is een vorm van discriminatie. Dat moet stoppen.  Daarom vraagt RADAR aandacht voor etnisch profileren en de kwalijke gevolgen daarvan.

In deze video legt Tikho Ong van RADAR uit wat etnisch profileren is en hoe we een einde kunnen maken aan deze discriminerende controles. 

Wat is etnisch profileren 

Huidskleur, nationaliteit, afkomst of religie bepalen soms nog steeds of je wordt gecontroleerd door de overheid, instanties of bedrijven. Dit heet etnisch profileren en is een vorm van discriminatie. Etnisch profileren is in strijd met de mensenrechten en met artikel 1 van de Grondwet.  

Verbod rechter 

Ook de rechter heeft etnisch profileren verboden. Het mag op geen enkele manier een rol spelen bij een beslissing om iemand te controleren. De rechter deed deze uitspraak in een rechtszaak over grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee. Maar ook andere (overheids)instanties en bedrijven moeten zich aan de uitspraak houden. De rechtszaak was aangespannen door RADAR, Amnesty International, Controle Alt Delete en twee burgers.  

Hoe ontstaat etnisch profileren?  

  • Bewuste of onbewuste vooroordelen bij medewerkers die controles uitvoeren kunnen ertoe leiden dat sommige groepen mensen eerder worden verdacht.  
  • Overheden werken met risicoprofielen. Dit zijn lijsten met kenmerken die een persoon verdacht maken. Als deze risicoprofielen kenmerken als huidskleur of afkomst bevatten, leidt dit tot etnisch profileren en dus tot discriminatie.  
  • Het gebruik van geautomatiseerde controlesystemen (algoritmen), om bijvoorbeeld fraude op te sporen, kunnen discriminatie in de hand werken.  

Negatieve gevolgen  

Etnisch profileren heeft negatieve gevolgen. Mensen die het meemaken kunnen zich vernederd en onveilig voelen. Daarnaast is het ook schadelijk voor de samenleving als geheel. Etnisch profileren zorgt voor stigmatisering en wakkert wantrouwen aan in (overheids)instanties. 

Hoe stoppen we etnisch profileren? 

De overheid moet stoppen met etnisch profileren. RADAR en Amnesty International hebben een brief gestuurd naar de regering waarin we om maatregelen vragen. Ook jij kunt helpen om etnisch profileren te stoppen.  

Spreek je uit en onderteken de petitie van Amnesty International

Meld etnisch profileren bij Discriminatie.nl

Jouw melding helpt om aandacht te blijven vragen voor de kwalijke gevolgen van etnisch profileren.