Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Stijgend aantal meldingen discriminatie Oost-Brabant

Inwoners van de politie-eenheid Oost-Brabant hebben 221 keer melding van discriminatie gedaan bij de meldpunten, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2018 toen 205 meldingen werden ontvangen. De politie registreerde 285 incidenten waarin discriminatie een rol speelt. Dit blijkt uit de Monitor Discriminatie Oost-Brabant over 2019.

Ruim een derde (34%) van de meldingen bij meldpunten en bijna de helft van de registraties van de politie (47%) betreft discriminatie op grond van huidskleur/herkomst. Bij de meldpunten zijn hierna de meeste meldingen ontvangen over geslacht (25%) en handicap/chronische ziekte (16 %). Bij de politie is seksuele gerichtheid (26%) de op een na meest geregistreerde discriminatiegrond. De door de politie geregistreerde incidenten betreffen ook incidenten gericht tegen politiemedewerkers of andere werknemers met een publieke taak.

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 32 verzoeken om een oordeel van inwoners uit de regio van de politie-eenheid Oost-Brabant. De meeste verzoeken gingen over discriminatie op grond van herkomst, met name op het terrein van goederen en diensten. Het College bracht 10 oordelen uit, waarvan in 5 gevallen sprake was van verboden onderscheid. 

Over heikele thema’s als Zwarte Piet of racisme in het voetbal, naar aanleiding van de racistische bejegening van Excelsior-speler Mendes Moreira door aanhang van FC Den Bosch, kwam slechts een beperkt aantal meldingen binnen. Dat laat zien dat lang niet alle incidenten worden gemeld en meldcijfers vaak het topje van de ijsberg zijn. 

Arbeidsmarkt 

30 procent van de meldingen bij meldpunten hebben betrekking op de arbeidsmarkt. In de meeste gevallen ging het om discriminatie op grond van geslacht. Deze toename was vooral te wijten aan de meldingen over het voorkeursbeleid van de TU Eindhoven voor vrouwelijke sollicitanten op wetenschappelijke functies. Herkomst is de op een na meest gemelde discriminatiegrond in meldingen over de arbeidsmarkt, gevolgd door leeftijd.

Andere terreinen waarover veel meldingen binnenkwamen zijn collectieve voorzieningen (15 procent), zoals gemeenten, zorginstellingen en de Belastingdienst, en commerciële dienstverlening (12 procent). Opvallend is het gestegen aantal meldingen op de terreinen huisvesting, onderwijs, publieke/maatschappelijke opinie en openbare ruimte, terwijl op het terrein buurt/wijk juist minder meldingen werden gedaan.

Islamofobie

In deze editie van de Monitor Discriminatie is speciale aandacht voor het thema islamofobie en ongelijke behandeling of discriminatie van moslims. Aanleiding is het in 2019 aangenomen ‘boerkaverbod’, dat leidde tot een maatschappelijke discussie over de positie van godsdienstvrijheid van moslims. Islamofobie heeft invloed op de kansen van moslims in de maatschappij. Uit diverse onderzoeken blijkt dat moslims discriminatie ervaren op de arbeidsmarkt, onder andere op basis van hun naam en uiterlijke verschijning. Bijna alle meldingen bij meldpunten over discriminatie op grond van geloof hadden betrekking op de islam. Bij de meldpunten kwam onder andere een melding binnen van een vrouw die zich belachelijk gemaakt voelde toen zij ten overstaan van een volle wachtkamer op luide en dwingende toon werd verzocht haar gezichtssluier af te doen.

Lokale verschillen

De meldpunten ontvingen in 2019 de meeste meldingen uit Eindhoven (118) en Den Bosch (50), gevolgd door Helmond (12) en Oss (12). De grootste stijging deed zich voor in Eindhoven (van 84 naar 118). Ook de politie registreerde de meeste discriminatie-incidenten in Eindhoven (95), ’s-Hertogenbosch (45) en Helmond (20). 

Over de monitor

De Monitor Discriminatie 2019 is samengesteld door RADAR in samenwerking met de Politie Eenheid Oost-Brabant en wordt 23 april gepubliceerd. De monitor bundelt meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen met politieregistraties en verzoeken bij het College voor de Rechten van de Mens. Zo geeft dit rapport een compleet beeld van de geregistreerde discriminatie-incidenten in de politie-eenheid Oost-Brabant. De Monitor Discriminatie is te vinden op www.discriminatie.nl onder het menu cijfers.