Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Stijgend aantal meldingen discriminatie in Zeeland-West-Brabant

Meldpunten hebben in 2019 309 meldingen van discriminatie ontvangen van inwoners uit de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, in 2018 waren dat nog 291 meldingen. De politie registreerde 369 incidenten waarin discriminatie een rol speelt. Dit blijkt uit de Monitor Discriminatie Zeeland-West-Brabant over 2019.

Bijna de helft van de meldingen bij meldpunten en ruim een derde van de registraties van de politie betreft discriminatie op grond van huidskleur/herkomst. Bij de meldpunten zijn hierna de meeste meldingen ontvangen over handicap/chronische ziekte (15 procent). Bij de politie is seksuele gerichtheid (27 procent) de op een na meest geregistreerde discriminatiegrond, dit is inclusief incidenten die zijn gericht tegen politiemedewerkers of andere werknemers met een publieke taak.

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 37 verzoeken om een oordeel van inwoners uit de regio van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De meeste verzoeken gingen over discriminatie op grond van handicap, gevolgd door geslacht en godsdienst. Het College bracht 15 oordelen uit, waarvan in 5 gevallen sprake was van verboden onderscheid. 

Arbeidsmarkt

Een kwart van de meldingen bij de meldpunten heeft betrekking op de arbeidsmarkt, waarbij het in de meeste gevallen gaat om discriminatie op grond van herkomst en leeftijd, maar ook discriminatie vanwege godsdienst, geslacht en handicap/chronische ziekte werd in 2019 regelmatig gemeld. 16 procent van de melders heeft discriminatie ervaren door collectieve voorzieningen, zoals overheidsinstanties, huisartsen en zorginstellingen. 13 procent van de meldingen vindt plaats in de buurt of wijk, waarbij het voornamelijk gaat om ervaren discriminatie op grond van herkomst, zoals uitgescholden worden door buurtgenoten bij conflicten of pestgedrag. 

Islamofobie

In deze editie van de Monitor Discriminatie is speciale aandacht voor het thema islamofobie en ongelijke behandeling of discriminatie van moslims. Aanleiding is het in 2019 aangenomen ‘boerkaverbod’, dat leidde tot een maatschappelijke discussie over de positie van godsdienstvrijheid van moslims. Discriminatie op grond van godsdienst – 7% bij de meldpunten en 4% bij de politie – raakt vooral moslims. In de incidenten die de politie registreerde ging discriminatie van moslims vaak gepaard met geweld en bedreigingen, zoals vernielingen aan moskeeën en het verspreiden van haatzaaiende teksten.

Lokale verschillen

De meldpunten ontvingen in 2019 de meeste meldingen over incidenten in de twee grootste gemeenten van West-Brabant. Er waren 58 meldingen over een voorval in Tilburg en 49 meldingen over een voorval in Breda. Ook in de politieregistraties vonden de meeste incidenten plaats in Tilburg (86) en Breda (55). In alle gemeenten komt bij de politieregistraties de discriminatiegrond herkomst het vaakst voor, net als bij de meldpunten. Uitzondering hierop zijn Tilburg en Terneuzen waar de meest voorkomende discriminatiegrond in 2019 seksuele gerichtheid was.

Over de monitor

De Monitor Discriminatie 2019 is samengesteld door RADAR in samenwerking met ADB Zeeland en de politie van de eenheid Zeeland-West-Brabant en wordt 23 april gepubliceerd. De monitor bundelt meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen met politieregistraties en verzoeken bij het College voor de Rechten van de Mens. Zo geeft dit rapport een compleet beeld van de geregistreerde discriminatie-incidenten in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De Monitor Discriminatie is te vinden op www.discriminatie.nl onder gemunt cijfers.