Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Stem op gelijkwaardigheid

Eén op de vier mensen in Nederland maakt discriminatie mee. Discriminatie raakt mensen persoonlijk en is slecht voor de samenleving. Dat moet anders. Daarom geven we je vijf goede redenen om 22 november een stem uit te brengen voor een samenleving zonder uitsluiting, waarin iedereen zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt.

1. Iedereen telt mee.

Gelijke behandeling is een belangrijk recht van ons allemaal. Het is niet voor niets opgenomen in art.1 van de Grondwet.

2. Samenleven

Samenleven betekent ruimte krijgen en geven om jezelf te kunnen zijn. Als we gezien en gerespecteerd worden, voelen we ons thuis. Dat zorgt voor meer verbondenheid in onder andere onze buurten, werkplekken en sportverenigingen.

3. Discriminatie op de arbeidsmarkt

Discriminatie op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat talent onbenut blijft en bedrijven minder innovatief zijn. Rechtvaardigheid en gelijkwaardige behandeling zijn dus ook goed voor de economie.

4. Vooruitgang

In een tijd waar mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Als we elkaar respecteren en openstaan voor verschillen, kunnen we dichter tot elkaar komen.

5. Goed doen

Iedereen wil rechtvaardig en met respect behandeld worden. Neem mensen voor wat ze zijn en beoordeel ze niet op basis van hun herkomst of huidskleur, geloof of levensovertuiging, religie, handicap of chronische ziekte, gender, seksuele voorkeur, leeftijd of welke grond dan ook.