Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Stageplaatsen

Jaarlijks is er bij RADAR plaats voor stagiaires, met name studenten van hbo-opleidingen Culturele Maatschappelijke vorming (CMV), Communicatie en Vrijetijdskunde. Ook wo-studenten (sociale wetenschappen) die op zoek zijn naar een (onderzoeks)stage kunnen contact opnemen met RADAR. Voor de verschillende stages zijn aparte sollicitatieprocedures.

Ben jij een enthousiaste, leergierige student, iemand die niet tegen discriminatie en uitsluiting kan en die bewust is van de voordelen en maar zeker ook de nadelen van de multiculturele samenleving? Dan is RADAR misschien de plek voor jou.

RADAR biedt

  1. Veel ruimte voor eigen initiatief
  2. Een eigen werkplek
  3. Goede begeleiding

Ben je geïnteresseerd in een stageplaats bij RADAR?
Stuur een e-mail met CV naar [email protected] t.a.v. Iris Kappelle.

Stage lopen bij de afdeling voorlichting en projecten

Studenten worden veelal ingezet op projecten en activiteiten. Stagemogelijkheden zijn er voor studenten CMV (hbo) en SCW (mbo).

Activiteiten en projecten die jaarlijks terugkomen zijn:

  1. Het organiseren van een diverse (voorlichtings)activiteiten in wijkcentra, zoals een jongerendebat of workshops
  2. Het organiseren van een voorlichtingsactiviteit op het Dunya-festival, 5 mei festival, kinderrechtenfestival e.d.
  3. Het doen van kleinschalige vormen van onderzoek zoals (straat)interviews, telefonische enquêtes e.d.
  4. Het opzetten van netwerken met diverse sociale en maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld met het jongerenwerk)
  5. Activiteiten in het kader van 21 maart, Internationale dag tegen discriminatie en de Dag van de Dialoog
  6. Empowermentactiviteiten op scholen.
  7. Lessen geven aan leerlingen van basisscholen.

Stage lopen bij de afdeling onderzoek & monitoring

WO-studenten, sociale wetenschappen kunnen bij RADAR terecht voor een onderzoeksstage (bachelor of master). Studenten voeren zelfstandig onderzoek uit en krijgen begeleiding van één van de onderzoekers van RADAR. De student kan in dat geval gebruik maken van de faciliteiten van RADAR. Het is ook mogelijk om als stagiair ingezet te worden op een (onderzoeks)project van RADAR en/of mee te lopen met een van de onderzoekers. Het aantal dagen en de duur van de stage worden in onderling overleg bepaald.