Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Stadspenning de Rotterdammert voor Cyriel Triesscheijn

Bij zijn afscheid op woensdag 2 september, heeft directeur-bestuurder Cyriel Triesscheijn de stadspenning de Rotterdammert ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding uitgereikt door wethouder Bert Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven). Met de stadspenning eert de stad Rotterdam mensen die zich intensief hebben ingezet voor de stad en zijn inwoners en zich daarbij zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

Triesscheijn (13-02-1955, Amsterdam) ontving de Rotterdammert vanwege zijn langdurige verdiensten voor de stad op het gebied van het bestrijden van discriminatie en ongelijkheid, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een toelichting: “In een kleine veertig jaar heeft hij als directeur-bestuurder van RADAR de organisatie uit laten groeien tot een solide, gezaghebbend instituut. Een voorbeeld en vraagbaak voor nationale en internationale organisaties en overheden. In Nederland maken ruim vijftig gemeenten gebruik van de verzamelde expertise, inzichten en ontwikkelde interventies.” Tot de organisatie van RADAR horen ook landelijk kenniscentrum discriminatie Art.1 en stedelijk expertisecentrum IDEM Rotterdam.

“Cyriel Triesschijn heeft zijn loopbaan gewijd aan het streven naar een meer inclusieve stad, aan gelijke behandeling van alle groepen en aan het bespreekbaar maken van discriminatie”, zei wethouder Wijbenga bij de uitreiking van de Stadspenning. Ook werd hij genoemd als de drijvende kracht achter het internationale best practice ‘Panel Deurbeleid’, een samenwerkingsverband tussen RADAR, Koninklijke Horeca Nederland, gemeente Rotterdam, politie en jeugd om discriminatie in het uitgaansleven tegen te gaan. Daarnaast heeft hij IDEM vormgegeven, een unieke stedelijke voorziening op het gebied van integratie, emancipatie, seksuele diversiteit en discriminatiebestrijding.

Deltaplan tegen Discriminatie

Vlak voor zijn vertrek nam Cyriel Triesscheijn het initiatief voor het Deltaplan tegen Discriminatie. Wethouder Wijbenga is enthousiast: “Het Deltaplan Discriminatie is een plan dat op steun van alle Nederlandse antidiscriminatiebureaus kan rekenen. Een plan waar ik me persoonlijk hard voor wil maken en waar ik graag trekker namens de G4 van wil zijn.”

Cyriel Triesscheijn toont stadspenning
Cyriel Triesscheijn toont de stadspenning de Rotterdammert die hij net heeft ontvangen uit handen van wethouder Bert Wijbenga.