Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

SCP vraagt Nederlanders naar discriminatie-ervaringen

Ruim een kwart van de Nederlanders ervaart discriminatie. Nog eens 1 op de 10 Nederlanders twijfelde of een specifieke ervaring te maken had met discriminatie. Tot die conclusie komt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Ervaren Discriminatie in Nederland 2019’. Voor het onderzoek hebben 8536 mensen een vragenlijst ingevuld, waarin werd gevraagd naar concrete voorvallen. Volgens het SCP ervaren Nederlanders met een migratieachtergrond, moslims, jongeren, lhb’s en mensen met een beperking relatief vaak discriminatie.

De mate van ervaren discriminatie is in zijn algemeenheid ongeveer gelijk gebleven vergeleken met 5 jaar geleden toen het onderzoek ook werd gehouden. 25 procent van de Nederlanders met een discriminatie-ervaring voelde zich gediscrimineerd op grond van leeftijd (zowel bij jongeren als ouderen). Geslacht en etnische achtergrond waren in 21 procent van de ervaringen de genoemde grond. Handicap (12 procent) en seksuele gerichtheid (3 procent) werden minder vaak genoemd, maar hebben ook betrekking op een kleiner deel van de bevolking van Nederland. De ervaren discriminatie op grond van geslacht en op grond van beperking is toegenomen, wat mogelijk verband houdt met bewustwording als gevolg van de #metoo-beweging en de ratificatie van het VN-verdrag handicap.

Circa de helft van de discriminatie-ervaringen van Nederlanders heeft betrekking op ongelijke behandeling, en een derde van alle ervaringen betreft negatieve bejegening. Andere vormen zoals bedreiging en geweld komen minder vaak voor.

Onderwijs

Opvallend is de groei in de mate van ervaren discriminatie in het onderwijs. Drie op de tien studenten en scholieren vermoeden gediscrimineerd te zijn in het onderwijs. Dit kan ertoe leiden dat studenten en scholieren een opleiding onder hun niveau volgen, stoppen met een opleiding of gevoelens van eenzaamheid en onveiligheid ervaren. 3 procent van de scholieren/ studenten is gestopt met hun opleiding als gevolg van discriminatie. Onder lhbt-scholieren/ studenten is dit zelfs 8 procent. Slechts één op de zes studenten maakt melding van de (mogelijke) discriminatie. 83 procent van de scholieren en studenten met een discriminatie-ervaring in het onderwijs heeft dit nergens gemeld.

Arbeidsmarkt

Het SCP constateert ook een lichte stijging van het aantal mensen dat op het werk te maken heeft gehad met discriminatie of daar twijfels over heeft. Bij het zoeken naar werk ervaren ouderen en mensen met een migratieachtergrond in 2018 juist minder discriminatie dan vijf jaar eerder. In de Monitor arbeidsmarktdiscriminatie 2015-2019 van Discriminatie.nl, de vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, wordt dieper ingegaan op de 1100 meldingen die de antidiscriminatievoorzieningen in deze periode hebben ontvangen. De Monitor Arbeidsdiscriminatie verschijnt binnenkort.

Discriminatiecijfers

Informatie over geregistreerde discriminatie-incidenten in 2019 is te vinden in het multi-agency rapport Discriminatiecijfers, met een overzicht van meldingen bij de antidiscriminatievoorzieningen, door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten en verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, dat 23 april wordt gepubliceerd. Gelijktijdig verschijnen ook monitors discriminatie op het niveau van de politie-eenheden. De rapporten zijn vanaf 23 april te vinden op de website discriminatie.nl.

>> Meer informatie over het rapport Ervaren discriminatie in Nederland 2019 is te vinden op de website van het SCP.