Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Rotterdam tegen racisme

De gemeente Rotterdam komt met een plan om racisme aan te pakken: Rotterdam tegen racisme 2020-2022. Na de ‘Black Lives Matter’-protesten heeft de gemeente deze zomer met organisaties en individuele Rotterdammers gesproken over de vraag: hoe pakken we het hardnekkige en structurele probleem van racisme in onze samenleving aan? Ook RADAR en IDEM Rotterdam zijn gevraagd om hun expertise te delen. In het plan worden 13 acties genoemd. Het gaat onder andere om:

  • verbeteringen voor de gemeentelijke organisatie;
  • het steunen van goede initiatieven in de wijken en de stad;
  • educatie van het koloniaal verleden en migratieverleden;
  • het doorbreken van schadelijke patronen, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt en bij de verhuur van woningen.

Bij de aanpak gaat de gemeente samenwerken met ‘experts die gemarginaliseerde groepen vertegenwoordigen’. Voor het plan wil het college van burgemeester en wethouders 1,7 miljoen euro uittrekken. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het plan.

Plus- en minpunten (volgens RADAR):

+ Het college van Rotterdam reageert slagvaardig op de ‘Black Lives Matter’-beweging door met een ambitieus en concreet plan te komen, waarin ook aandacht is voor structurele en institutionele vormen van racisme.

+ Bij het samenstellen en uitvoeren van het plan worden Rotterdamse organisaties en individuele Rotterdammers betrokken.

Een meldcode voor discriminatie ontbreekt in dit plan. Geef als gemeente het goede voorbeeld en laat zien dat discriminatie nooit wordt geaccepteerd. Dat kan door een meldcode in te voeren voor ambtenaren die discriminatie signaleren, net zoals er al een meldcode bestaat voor huiselijk geweld.