Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Rechtszaak over discriminerende controles op luchthavens

Bij de beslissing om reizigers ‘uit de rij’ te halen bij grenscontroles op luchthavens, laat de Koninklijke Marechaussee ook huidskleur en afkomst meewegen. Dit heet etnisch profileren. Al jaren wijzen RADAR en andere partijen op de schadelijke effecten van deze discriminerende controles.  Zonder resultaat. Nu wordt de rechter gevraagd om een grens te trekken en een einde te maken aan etnisch profileren.

De rechtszaak is gericht tegen de Nederlandse staat en wordt aangespannen door twee individuele burgers, Amnesty International, Controle Alt Delete, antidiscriminatiebureau RADAR en het Public Interest Litigation Project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (PILP-NJCM).

Marechaussee discrimineert

Bij grenscontroles selecteren marechaussees mensen onder meer op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit). Ook hanteert de Koninklijke Marechaussee algemene risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt. Mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er “niet Nederlands” uit zouden zien, zijn dan al snel verdacht.  Dit is etnisch profileren. Dat is een vorm van discriminatie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht en is dus verboden.

Regering beschermt burgers niet tegen discriminatie

De minister van Defensie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zijn verantwoordelijk voor grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee. Zij zijn van mening dat etniciteit in combinatie met andere kenmerken een rol mag spelen bij grenscontroles. Daarmee staan zij toe dat de Koninklijke Marechaussee burgers discrimineert. Dat is schadelijk voor de burgers die dat treft, draagt bij aan stigmatisering van etnische minderheden, tast het vertrouwen in de overheid aan en blijkt niet effectief bij de bestrijding van criminaliteit.

Trek een grens

Al heel lang bestaat kritiek op etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (bekijk de tijdlijn). Met deze rechtszaak vragen de eisers de rechter om een grens te trekken en de staat te verbieden dat de Koninklijke Marechaussee etniciteit gebruikt bij selectiebeslissingen en in risicoprofielen voor grenscontroles.

Meer informatie

Alle betrokkenen van de rechtszaak
Alle betrokken bij de rechtszaak om etnisch profileren door de marechaussee te stoppen.

Ben je gecontroleerd op een luchthaven en heeft etnisch profileren hierbij mogelijk een rol gespeeld?