Projecten

SoFar team van RADAR

logo-SOFAR-new.jpgIn dit project van RADAR participeren stagiaires van MBO-en HBO-opleidingen. Zij zetten kleine projectmatige activiteiten op in hun eigen omgeving. Zij worden gestimuleerd om hun mogelijkheden en capaciteiten te ontdekken, verantwoordelijkheid te nemen en actief burgerschapskwaliteiten te ontwikkelen. Zo organiseerde het SoFar team de Urban City Race, een wedstrijd waarbij scholieren allerlei opdrachten moeten uitvoeren terwijl ze geblinddoekt zijn of in rolstoel zitten. Het doel is hen te laten ervaren hoe lastig het dagelijkse leven met een beperking kan zijn en wat voor obstakels je dan tegenkomt. Kijk voor hun activiteiten op de SoFar facebookpagina


RADAR & sport 

powerhoops-moerdijk_intro.jpgRADAR richt zich met een deel van de projecten op de sport. Met behulp van maatschappelijk partnerschap en andersoortige samenwerkingen kan op een speelse, actieve en vrolijke manier sport een manier zijn om het gesprek over gelijke behandeling, omgaan met verschillen, pesten en respect aan de orde te stellen en aan te pakken.

Zo biedt RADAR de RADAR-Powerhoops aan. Basisscholen krijgen een basketballclinic met inhoud. Om discriminatie onder basisscholieren bespreekbaar te maken kan een gemeente deze basketbalclinics, opgezet door RADAR in samenwerking met de Giants Academy, aanbieden aan scholen in de gemeente. Bij de basketbalclinic staan Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect centraal. Meer info

 

Onderwijsaanbod seksuele diversiteit

homodiscriminatie.jpgScholen zijn sinds 1 december 2012 verplicht om voorlichting te geven over seksualiteit en seksuele diversiteit. Het kabinet heeft dit laten opnemen als kerndoel voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. RADAR heeft een divers onderwijsaanbod, zoals voorlichtingslessen voor leerlingen over en discriminatie en seksuele diversiteit tot sensitiviteitstraining seksuele diversiteit voor docenten.

Meer info 

 

Gay Straight Alliantie

natuurlijk samen.jpgIn 2012 is een nieuwe Gay-Straight Alliantie opgericht, de GSA Veilige wijken. RADAR is samen met Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland, trekker van deze nieuwe alliantie die de naam Natuurlijk Samen heeft gekregen. Voor meer info zie ook binnenkort www.natuurlijksamen.org

Op 15 juni 2012 presenteert de Alliantie zich met een debat tijdens het MidzomerGracht Festival in Utrecht.

 

Onderzoeksprojecten

OostWest_kaart_vk.pngRADAR is een kennisinstituut op het gebied van gelijke behandeling en discriminatiebestrijding. Sinds 1983 doet RADAR onderzoek naar discriminatie. RADAR analyseert jaarlijks de discriminatiecijfers op basis van de binnen­gekomen meldingen en klachten. We duiden trends en signaleren of er sprake is van zorgwekkende ontwikke­lingen. Daarnaast voeren onze ervaren sociaal-weten­schappelijk medewerkers thematisch onderzoek uit. Dat kan variëren van een quickscan tot een uitgebreid ervaringsonderzoek. Meer info

Het laatste grote project is het Polarisatieonderzoek. Lees hier meer over in Oost west thuis best


Powerday

Logo PowerschoolDe Powerday is een trainingsproject voor een grote groep deelnemers, bijvoorbeeld een groep middelbare scholieren en hun docenten. Doel van dit project is om op een indringende wijze de deelnemers te confronteren met hun eigen vooroordelen en met de pijnlijke ervaringen die sommige deelnemers op school, thuis en/of straat hebben met discriminatie en geweld. Het doel van de training is meer onderling begrip en solidariteit tussen leerlingen en docenten te stimuleren.

Meer info 

 

 

Your Power Our Power

umtapo.jpgHet project Your Power - Our Power is een empowerment project van RADAR geïnspireerd op de Zuid-Afrikaanse filosofie Ubuntu. Er zijn vele vertalingen van Ubuntu mogelijk, waaronder: "Ik ben omdat wij zijn". Samen met Umtapo werkt RADAR aan het Your Power - Our Power project om Ubuntu ook in Nederland te verspreiden, als remedie tegen uitsluiting en verharding. Elk jaar wordt de Your Power Our Power Award op 21 maart uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet voor de empowerment van jongeren. Meer over Ubuntu

  

Dag van de Dialoog

dagvddialoog.jpgRADAR heeft veel ervaring met het organiseren van dialoogbijeenkomsten, zoals de Dag van de Dialoog. Soms lijken de verschillen tussen mensen namelijk groter dan de overeenkomsten. Wat hebben bewoners van een gemengde, diverse wijk met elkaar gemeen? Bewoners blijken veelal dezelfde wensen en behoeften te hebben. Door de dialoog aan te gaan, kunnen bewoners deze overeenkomsten vinden. Voorafgaand aan de bijeenkomsten traint RADAR vrijwilligers om de dialogen te begeleiden.

Bij het op gang brengen van een dialoog tussen bevolkingsgroepen kan RADAR u adviseren en bijstaan. Meer info

 

Basisscholenproject ‘Geef racisme de rode kaart’

rode kaart.jpgRADAR werkt samen met de voetbalclub NAC Breda en de KNVB in het project Geef Racisme de Rode Kaart. In dit project worden amateurverenigingen in de regio West-Brabant aangemoedigd om een antidiscriminatiebeleid op te stellen en te communiceren naar hun leden. Daarnaast wordt materiaal beschikbaar gesteld zodat de teams en spelers van de amateurvereniging zelf ook racisme de rode kaart kunnen geven. RADAR bezoekt basisscholen die meedoen aan het project en geeft daar les aan leerlingen van groep 7 en 8. Meer info


Projectweek ‘Discriminatie, maak het verschil!’

verschil.jpgDiscriminatie, maak het verschil is bedoeld voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs. RADAR en docenten stellen een gevarieerd programma samen met het doel leerlingen meer kennis op te laten doen over de thema’s pesten, discriminatie, vooroordelen, mensenrechten, homoseksualiteit e.d. Een mogelijke opzet voor een projectweek kan zijn; korte workshops door RADAR voorlichters, thematische lessen door docenten in combinatie met een Living library.


De Living Library

living-library.pngDe Living Library is een onderwijsactiviteit (geschikt voor onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs) waarbij leerlingen een korte voorbereidende les krijgen en een ontmoeting hebben met levende boeken. De ‘boeken’ in de Living Library zijn mensen die groepen representeren die geregeld geconfronteerd worden met vooroordelen en die vaak/vaker slachtoffer van discriminatie en sociale uitsluiting zijn. Deze ‘boeken’ en de leerlingen gaan een persoonlijke dialoog aan.

Meer info 

 

Panel Deurbeleid Rotterdam

Logo panel deurbeleid rotterdamHet Panel Deurbeleid is een initiatief van RADAR.  Het Panel draagt zorg voor een uitgaansleven in Rotterdam dat openstaat voor iedereen en dat niet discrimineert op grond van afkomst, geslacht of welke grond dan ook.

Het Panel Deurbeleid onderhoudt contact met horecaondernemers die zijn aangesloten bij het Panel (de convenantpartners) en behandelt klachten over discriminatie aan de horecadeur.

Het Panel is een samenwerkingsverband van de volgende partijen: de gemeente Rotterdam, Koninklijk Horeca Nederland, politie Rotterdam-Rijnmond, de Rotterdamse Jongerenraad en RADAR. Meer info

   

  • Zoeken

Naar boven