Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Reaal Schadeverzekeringen discrimineert woonwagenbewoners

Reaal Schadeverzekeringen heeft zich schuldig gemaakt aan discriminatie van woonwagenbewoners door zijn 232 verzekeringen voor woonwagens in één keer te beëindigen. Tot dat oordeel komt het College voor de Rechten van de Mens, op basis van het verzoek om een oordeel van antidiscriminatiebureau RADAR. 

Afgelopen vrijdag oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat het besluit van Reaal Schadeverzekeringen te beoordelen is als verboden onderscheid op grond van ras, in dit geval discriminatie van woonwagenbewoners als aparte bevolkingsgroep met een eigen culturele identiteit.

Juridische doorbraak

Het oordeel betekent een juridische doorbraak in de veelvoorkomende uitsluiting van woonwagenbewoners op het gebied van wonen en verzekeren. Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat het nu aan Reaal Schadeverzekeringen is om te komen met een voorstel aan woonwagenbewoners om hun woonwagens en inboedels te verzekeren. Het College adviseert Reaal Schadeverzekeringen om, al dan niet in overleg met andere schadeverzekeraars, in gesprek te treden met het Verbond van Verzekeraars en de landelijke overheid om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om woonhuis- en inboedelverzekeringen voor woonwagens aan te bieden en te blijven aanbieden.

Het besluit van Reaal Schadeverzekeringen zijn 232 woonhuis- en inboedelverzekeringen voor woonwagens te beëindigen, leidde tot grote onrust in de woonwagengemeenschap en tot meldingen bij diverse antidiscriminatievoorzieningen in den lande. Woonwagenbewoners klagen sinds jaar en dag dat zij grote moeite hebben hun woonwagens en inboedels te verzekeren. Veel woonwagenbewoners zijn als gevolg daarvan onverzekerd en voelen zich uitgesloten en discriminatoir behandeld. In het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens vindt de woonwagengemeenschap nu juridische erkenning voor dit gevoel.

Merendeel verzekeraars sluit woonwagenbewoners uit

RADAR signaleert reeds lange tijd dat sprake is van een maatschappelijk probleem: de uitsluiting van woonwagenbewoners op het gebied van wonen en verzekeren door het merendeel van de Nederlandse schadeverzekeraars. Naar aanleiding van het besluit van Reaal Schadeverzekeringen nam RADAR contact op met 20 grote Nederlandse schadeverzekeraars die woonhuis- en inboedelverzekeringen aanbieden. Slechts 1 van de 20 schadeverzekeraars stelt een dergelijke verzekering aan te bieden voor woonwagens. Twee verzekeraars die expliciet stellen ‘bijzondere risico’s’ dan wel ‘niet-alledaagse risico’s’ te verzekeren, verzekeren desalniettemin geen woonwagens. Dit onderstreept wat RADAR betreft het probleem dat woonwagenbewoners op dit vlak ervaren.

Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens lost het probleem niet onmiddellijk op. RADAR gaat er echter vanuit dat Reaal Schadeverzekeringen het oordeel serieus neemt en het advies om maatregelen te nemen opvolgt. RADAR zal met Reaal Schadeverzekeringen en het Verbond van Verzekeraars over deze thematiek contact onderhouden.