Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Politie registreert meer discriminatie-incidenten in Zeeland-West-Brabant

De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft in 2022 20 procent meer discriminatie-incidenten geregistreerd dan het jaar ervoor. Bij antidiscriminatiebureau RADAR, antidiscriminatiebureau Zeeland en een aantal kleinere bureaus, daalde het aantal meldingen licht. Dit komt mede doordat de bureaus in 2021 een groot aantal meldingen over de coronamaatregelen ontvingen. Ook het College voor de Rechten van de Mens ontving minder verzoeken om een oordeel uit Zeeland-West-Brabant. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie Zeeland-West-Brabant, die 25 april verschijnt.

Herkomst is in de meldingen en registraties de meest voorkomende discriminatiegrond. Ruim de helft van de meldingen bij antidiscriminatiebureaus en ruim 40 procent van de politieregistraties heeft betrekking op discriminatie vanwege herkomst of huidskleur. Incidenten gaan vaak over racistische uitlatingen, bijvoorbeeld op het voetbalveld of op het werk. Bovendien wordt relatief vaak geweld gebruikt. Zo werd een middelbare scholiere van haar fiets geduwd en uitgescholden met het n-woord en kreeg een taxichauffeur met een migratieachtergrond klappen van een klant.

Seksuele gerichtheid

In de politieregistraties is seksuele gerichtheid na herkomst de meest geregistreerde discriminatiegrond (36 procent). Het gaat vaak om schelden met ‘homo’ tegen agenten en boa’s. Er zijn ook voorbeelden van incidenten waarbij mensen bewust vanwege hun seksuele gerichtheid zijn uitgescholden, mishandeld of bedreigd. Bij de antidiscriminatiebureaus gaat 6 procent van de meldingen over seksuele gerichtheid. Meldingen gingen onder andere over het pesten van een homoseksuele jongen op school en het bekladden van een regenboogzebrapad met homofobe teksten.

Meeste meldingen over arbeidsmarkt

Bijna een kwart van de meldingen bij antidiscriminatiebureaus speelt zich af op de arbeidsmarkt. Vaak kregen melders te maken met discriminerende uitingen van een collega of leidinggevende over hun herkomst of huidskleur. Daarnaast waren er meldingen over leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten en zwangerschapsdiscriminatie.

Andere maatschappelijke terreinen waar veel meldingen over binnenkwamen zijn collectieve voorzieningen zoals overheidsinstanties en zorgaanbieders (14 procent) en buurt/wijk (10 procent). Zo kreeg een meldster van een doktersassistent te horen dat ze ‘terug naar haar eigen land moest gaan’ en meldde een lesbisch stel dat ze langdurig gepest worden door hun buren.

Drempel om te melden moet omlaag

Een op de vier Nederlanders ervaart discriminatie, terwijl maar 3 procent hiervan melding maakt bij een instantie die discriminatie registreert.  Om de herkenbaarheid te vergroten en daarmee het melden toegankelijker, eenvoudiger en laagdrempeliger te maken, gaan de antidiscriminatiebureaus van de landelijke vereniging voortaan samenwerken binnen één landelijk meld- en steunpunt: Discriminatie.nl.