Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Opnieuw Toeslagen-slachtoffer naar College voor de Rechten van de Mens

Een meldster met Turkse achtergrond wil van het College voor de Rechten van de Mens weten of zij is gediscrimineerd door de Belastingdienst in het Toeslagenschandaal. Op vrijdag 7 juli 2023 is de zitting. De vrouw is een van de zeven melders die RADAR bijstaat in hun proces tegen de Belastingdienst.

De meldster is van mening dat zij vanwege haar Turkse achtergrond als fraudeur is aangemerkt. Zij moest flinke bedragen aan Kinderopvangtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst. Tussen 2005 en 2019 werden in totaal zo’n 26.000 gezinnen op dezelfde manier aangemerkt als fraudeur. Een klein foutje leidde tot enorme terugvorderingen, waardoor zij in de schulden raakten. Een groot deel van de als fraudeur aangemerkte ouders had een migratieachtergrond.

Racistische tekening

De meldster heeft zelf jaren geleden haar gehele dossier opgevraagd bij de Belastingdienst. Tussen de documenten zat een tekening van een medewerker van de Belastingdienst met een racistische toon: het betreft een boot met daarop een gezicht met dikke lippen en grote oorbellen. Het lijkt te gaan om ‘een grapje’ dat is uitgewisseld tussen medewerkers van de Belastingdienst. Dit duidt op een cultuur binnen de Belastingdienst waarin vooroordelen en stereotypen over mensen met een migratieachtergrond niet uitzonderlijk zijn.

Discriminerende opmerkingen

Medewerkers van de Belastingdienst zouden bovendien tijdens gesprekken met de meldster discriminerende opmerkingen hebben gemaakt over mensen met een migratieachtergrond. Zo vertelde ze dat er dingen werden gezegd als “ze moet maar gaan stelen, want dat is toch wat ze doen”.

Wat verder opviel was dat uit verschillende documenten in het dossier bleek dat medewerkers zich er bewust van waren dat ouders gedupeerd werden door de handelswijze. Zo werd gesproken over ‘kwetsbare burgers die gedupeerd worden’.

Zeven gezinnen

RADAR staat zeven gezinnen bij die hun zaak hebben voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens. De gezinnen willen een concreet oordeel in hun persoonlijke zaak: heeft de Belastingdienst hen gediscrimineerd op grond van hun achtergrond of niet-Nederlands klinkende naam? In januari was de eerste zitting waar RADAR bij betrokken was. Het oordeel laat nog op zich wachten. 

Gelijkebehandelingswetgeving

Het College voor de Rechten van de Mens toetst de zaken aan de gelijkebehandelingswetgeving. De zitting gaat voor de melders niet over financiële compensatie, maar  om erkenning van discriminatie en het leed dat de slachtoffers van het Toeslagenschandaal is aangedaan.