Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Ook discriminatie en racisme in voetbal melden met app Discriminatiemelder

Meld racisme en discriminatie met de app DiscriminatieMelder. Niet alleen als het jou treft , maar ook als je getuige bent. Hiermee help je de bewustwording te vergroten en discriminatie en racisme aan te pakken. Want als we niets doen, verandert er ook niets. Als melder kun je daarbij rekenen op de steun van een antidiscriminatievoorziening, zoals RADAR. Onze klachtbehandelaars luisteren naar je verhaal en adviseren over eventuele vervolgstappen. Anoniem melden kan ook. Door de samenwerking met de KNVB kan nu ook gericht actie worden ondernomen bij incidenten in voetbalstadions en bij verenigingen in het amateurvoetbal. Download DiscriminatieMelder nu in de App Store en bij Google Play.

Wat is nieuw?

DiscriminatieMelder is de opvolger van de app Meld Discriminatie NU. Naast een nieuwe, kleurrijke look & feel, heeft de app een apart menu gekregen voor meldingen in het betaald voetbal en amateurvoetbal. Iedereen moet onbevangen kunnen genieten van dit spel. Discriminatie en racisme horen daar niet bij. De uitbreiding van de app is een van de maatregelen uit het plan Ons voetbal is van iedereen. Aanleiding voor het aanvalsplan vormden de racistische spreekkoren van fans van FC Den Bosch richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira op 17 november 2019. De vele reacties die daarop volgden onderstreepten de noodzaak om te werken aan een inclusiever klimaat op de voetbalvelden.

Wat gebeurt er met (voetbal)meldingen?

Meldingen in het voetbalstadion (betaald voetbal) worden naar de veiligheidscoördinator doorgestuurd. Zo kan direct actie worden ondernomen, bijvoorbeeld het sturen van een steward.

Bij meldingen in het amateurvoetbal werken antidiscriminatievoorzieningen en de KNVB nauw samen om zowel de melder bij te staan als om structureel te werken aan een inclusiever klimaat bij verenigingen.

Alle andere meldingen (niet voetbalmeldingen) kunnen doorgegeven worden via het menu Meldingen Algemeen, waarna een antidiscriminatievoorziening met de melder op zoek gaat naar een oplossing en het incident registreert. Anoniem melden kan ook.

Hoe zit het met persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door een antidiscriminatievoorziening, die de wettelijk taak heeft discriminatie-incidenten te registeren en melders bij te staan. De KNVB ontvangt een overzicht met amateurverenigingen waar incidenten zijn gemeld en een globale omschrijving van het incident. Alleen als de melder hier toestemming voor geeft, worden contactgegevens doorgegeven aan de KNVB. In de stadions gaat de melding anoniem naar de veiligheidscoördinator.

Over de app

DiscriminatieMelder is ontwikkeld door Discriminatie.nl/ RADAR in samenwerking met de KNVB en met steun van ministerie van VWS. De app is maandag 8 februari gepresenteerd door Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Iedereen op en rond de velden, zou de app op de telefoon moeten hebben staan”, zei de staatssecreataris.

Mobiele website

Naast de app wordt een mobiele website ontwikkeld met dezelfde functionaliteiten en look & feel. Handig voor melders die eenmalig willen melden of liever geen app downloaden. De mobiele website wordt op korte termijn gelanceerd.