Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Monitor Discriminatie Zeeland-West-Brabant 2021

Veel discriminatiemeldingen over coronamaatregelen

Antidiscriminatievoorzieningen hebben in 2021 312 meldingen van discriminatievoorvallen ontvangen in het gebied van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Dat is 3 procent minder dan in het jaar ervoor. Veel meldingen gingen over de coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht en het coronatoegangsbewijs. De politie registreerde 379 incidenten waarin discriminatie een rol speelt, een daling van 19 procent. Landelijk is er juist een stijging te zien van het aantal meldingen en registraties door politie en antidiscriminatievoorzieningen.

Dit blijkt uit de Monitor Discriminatie politie-eenheid Zeeland-West-Brabant 2021, die vandaag is verschenen. In de monitor zijn de meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen, de registraties door de politie en verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens opgenomen.

Coronamaatregelen

Zo’n 40 melders bij antidiscriminatievoorzieningen voelden zich gediscrimineerd omdat zij zonder QR-code geen toegang kregen tot horecagelegenheden, sportvoorzieningen en evenementen, of omdat zij als ongevaccineerde anders behandeld werden. Zo kon iemand bijvoorbeeld niet met zijn nieuwe baan starten omdat hij niet gevaccineerd wilde worden. Ook kwamen meldingen binnen van mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen en toch werden geweigerd door winkels, zorgverleners en vervoerders. Ook de politie registreerde enkele van zulke incidenten.

Meest gemeld

De meeste meldingen (vier op de tien) bij antidiscriminatievoorzieningen en de politieregistraties gaan over discriminatie op grond van herkomst. Voor het eerst voelde de grootste groep melders zich gediscrimineerd door zorgaanbieders en gemeentelijke instanties: het terrein collectieve voorzieningen. Arbeidsmarkt, in voorgaande jaren het grootste terrein, staat nu op de tweede plek.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 48 verzoeken om een oordeel van inwoners uit het gebied van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Dit waren er 4 minder dan het jaar ervoor. De meeste verzoeken gingen over discriminatie op grond van herkomst. Over 9 zaken bracht het College een oordeel uit, waarvan in 2 gevallen sprake was van verboden onderscheid.

Over de Monitor Discriminatie 2021

De Monitor Discriminatie 2021 is samengesteld op basis van meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen, politieregistraties van discriminatie-incidenten en verzoeken bij het College voor de Rechten van de Mens. Hierdoor geeft de monitor een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van discriminatie-incidenten in het gebied van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Desondanks ligt het aantal incidenten in werkelijkheid een stuk hoger dan de in de monitor genoemde cijfers. Onderzoek toont aan dat slechts 3 procent van de discriminatie-ervaringen wordt gemeld bij een instantie die discriminatie registreert.

Deze monitor bestaat uit een interactieve pdf. Sommige webbrowsers geven deze rapportage niet goed weer. U kunt dan de online versie lezen. Voor de weergave met de hoogste kwaliteit gebruikt u Acrobat Reader.