Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Monitor Discriminatie Oost-Brabant 2021

Meer discriminatiemeldingen door coronamaatregelen

Antidiscriminatievoorzieningen hebben in 2021 290 meldingen van discriminatievoorvallen ontvangen in het gebied van de politie-eenheid Oost-Brabant. Dat is 25 procent meer dan in het jaar ervoor. De extra meldingen gaan voor een groot deel over de coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht en het coronatoegangsbewijs. De politie registreerde 384 incidenten waarin discriminatie een rol speelt, een stijging van 20 procent.

Dat blijkt uit de monitor Discriminatie politie-eenheid Oost-Brabant 2021, die vandaag is verschenen. In de monitor zijn de meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen, de registraties door de politie en verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens opgenomen.

Coronamaatregelen

Antidiscriminatievoorzieningen kregen veel meldingen binnen van inwoners met principiële bezwaren tegen coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs (QR-code). Ongevaccineerde melders voelden zich gediscrimineerd omdat zij zonder coronatoegangsbewijs geen toegang kregen tot horecagelegenheden, sportvoorzieningen en evenementen. Ook kwamen meldingen binnen van mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen en toch werden geweigerd door winkels, zorgverleners en vervoerders. De politie registreerde twee voorvallen waarbij mensen ondanks een doktersverklaring een winkel werden uitgezet.

Meest gemeld

Een derde van de meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen en ruim 40 procent van de politieregistraties gaat over discriminatie op grond van herkomst. De arbeidsmarkt is het terrein waarop de meeste meldingen van discriminatie-incidenten zich afspeelden (1 op de 4), gevolgd door commerciële dienstverlening (ongelijke behandeling of discriminerende bejegening door winkels, banken, verzekeraars of vervoersbedrijven) en collectieve voorzieningen (door melders die zich gediscrimineerd voelen door zorgaanbieders en gemeentelijke instanties).

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 44 verzoeken om een oordeel van inwoners uit het gebied van de politie-eenheid Oost-Brabant. Dit waren er zes meer dan in 2020. De meeste verzoeken gingen over discriminatie op grond van handicap. Over 6 zaken bracht het College een oordeel uit, waarvan in 1 geval sprake was van verboden onderscheid.

Over de Monitor Discriminatie 2021

De Monitor Discriminatie 2021 is samengesteld met meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen, politieregistraties van discriminatie-incidenten en verzoeken bij het College voor de Rechten van de Mens. Hierdoor geeft de monitor een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van discriminatie-incidenten in het gebied van de politie-eenheid Oost-Brabant. Desondanks ligt het aantal incidenten in werkelijkheid een stuk hoger dan de in de monitor genoemde cijfers. Onderzoek toont aan dat slechts 3 procent van de discriminatie-ervaringen wordt gemeld bij een instantie die discriminatie registreert.

Deze monitor bestaat uit een interactieve pdf. Sommige webbrowsers geven deze rapportage niet goed weer. U kunt dan de online versie lezen. Voor de weergave met de hoogste kwaliteit gebruikt u Acrobat Reader.