Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Kennismaking overbrugt vooroordelen

Een persoonlijke kennismaking tussen werkgevers en jongeren, bijvoorbeeld tijdens een speeddate of banenmarkt, kan negatieve beeldvorming overbruggen en vergroot daarmee de kans op een baan. De opzet en uitvoering van zo’n kennismaking maakt echter veel uit: een slechte kennismaking heeft geen of zelfs een negatief (vooroordelenbevestigend) effect.

In de nieuwe handreiking Effectieve kennismaking tussen jongeren en werkgevers staan tips en praktische voorbeelden om een goede kennismaking op te zetten. Samen met de onderzoeksbureaus Panteia en De Beleidsonderzoekers, heeft RADAR deze handreiking in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgesteld.

Sommige jongeren krijgen nauwelijks de kans om zich persoonlijk te presenteren bij een werkgever. Door vooroordelen over bepaalde groepen jongeren, worden ze al in de brievenselectie afgewezen. Denk hierbij aan jongeren met een migrantenachtergrond of jongeren die een uitkering hebben. Kennismakingsprojecten zorgen ervoor dat werkgevers en jongeren elkaar persoonlijk ontmoeten vóórdat selectie plaatsvindt. In deze handreiking worden 10 bestaande Nederlandse projecten beschreven.

De handreiking geeft 5 tips voor het organiseren van een goede kennismaking

  1. Ga uit van de vraag van de werkgever en niet van gemeentelijke doelstellingen.
  2. Wek niet te hoge verwachtingen bij de werkgevers en de jongeren: vrijblijvendheid zorgt voor een open houding en gelijkwaardigheid.
  3. Zorg voor een goede voorbereiding van zowel werkgevers als jongeren. Werkgevers willen weten of ze door de jongeren worden benaderd of zelf het initiatief moeten nemen. Jongeren zijn soms gebaat bij een sollicitatietraining, kledingadvies en begeleiding bij opstellen cv.
  4. Zorg voor een follow-up:  bel ondernemers en jongeren op na de bijeenkomst.
  5. Evalueer de bijeenkomst en pas verbeteringen toe voor een volgende keer.