Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

In memoriam Ronald Eissens

Op maandag 25 januari 2021, een dag voor zijn 58e verjaardag, is Ronald Eissens overleden. Samen met zijn geliefde, Suzette Bronkhorst richtte Ronald in 1996 het wereldwijd eerste meldpunt discriminatie internet op, het befaamde MDI in Amsterdam. Als geen ander zagen zij de potentie, maar ook de schaduwkanten van de toen nog ‘nieuwe’ media. Al snel pleitten zij voor een effectieve ‘nettiquette’ op webfora, deden uitvoerig onderzoek, leidden webmasters op en voerden juridische en politieke acties tegen uitbarstingen van hatecrime. In dat opzicht waren ze ook een soort pedant van de antidiscriminatievoorzieningen in Nederland. Die gingen over de ‘real life’ discriminatie terwijl het MDI zich met name bezighield met de virtuele variant van ongelijkheid. Tot dat onderscheid bijna niet meer was te maken omdat de nieuwe media gemeengoed waren geworden.    

Het is onmogelijk om over Ronald te schrijven zonder in een adem Suzette te noemen. Zij waren niet alleen 29 jaar lang privé een stel maar ook ‘partners in crime’ in alle projecten die zij met hun Stichting Magenta ontwikkelden. Aanvankelijk met privé middelen vanuit een zijkamer van hun woning in Amsterdam, pas later in de geprofessionaliseerde setting van een kantoor. Het waren veel en vaak toonaangevende en beeldbepalende projecten. Of het nou ging om het laten rijden van een trein tegen politiek racisme in Nederland in de jaren ‘90 of het organiseren van een livestream webverslag van de Wereldconferentie tegen racisme in Durban in 2001. Zij werkten met een ongelooflijke intensiteit en gedrevenheid en de scheidslijn tussen privé en werk was in de praktijk uiterst fluïde, zo niet non-existent.       

Ronald en Suzette stonden ook aan de wieg van het INACH, het International Network Against Cyber Hate, het wereldwijde netwerk van nationale meldpunten internetdiscriminatie. Als geen ander zagen zij heel vroegtijdig de noodzaak van een Europese en mondiale aanpak van hatecrime. Het door Ronald en Suzette geïnstigeerde INACH bundelde de inzet van alle in navolging van MDI gestichte nationale meldpunten tegen internetdiscriminatie en speelt een toonaangevende rol op internationaal niveau. Nadat de rijksoverheid de subsidie voor het MDI beëindigde, legden zij een ongekende vindingrijkheid aan de dag in het aanboren van nieuwe fondsen en het organiseren van private financiering om hun levenswerk voort te kunnen zetten.

Ronald en Suzette vormden drie decennia een markant en uitermate present stel in de wereld van de antidiscriminatie organisaties. Hun compromisloze inzet voor gelijke behandeling en hartgrondige afkeer van hatespeech uitte zich soms in ongepolijste omgangsvormen, waardoor ze lang niet altijd en alleen vrienden maakten. Zo fel als zij zich keerden tegen opponenten, zo hartelijk en gastvrij waren zij in de contacten met samenwerkingspartners.

RADAR heeft de afgelopen dertig jaar in tal van projecten intensief samengewerkt met Ronald. Met Ronald verliezen wij een visionaire en gedreven medestander en wegbereider voor meer gelijke behandeling in Nederland. Er was geen Ronald zonder Suzette of Suzette zonder Ronald. Voor Suzette moet het overlijden van Ronald voelen als een amputatie, onze gedachten zijn bij haar en we wensen haar alle sterkte om het gemis van Ronald te dragen.

Cyriel Triesscheijn (oud-directeur-bestuurder RADAR Inc.)