Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

In memoriam Rob Witte

Rob Witte wijdde zijn carrière aan het onderzoeken en aanpakken van discriminatie, racisme en racistisch geweld. Hij werkte als senior-onderzoeker en adviseur bij verschillende gerenommeerde instituten en werd alom gezien als expert op het gebied van radicalisering en maatschappelijke onrust. Vanaf 2017 was hij als teamleider onderzoek bij RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam onze zeer gewaardeerde en gerespecteerde collega. Het bericht van zijn overlijden afgelopen vrijdag 16 april heeft ons diep geraakt.

Toen de man met de zwarte coltrui en de licht ironische blik in november 2017 het kantoor van RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam binnenstapte, was zijn reputatie en grote staat van dienst hem al vooruitgesneld. We leerden Rob kennen als een collega bij wie je altijd aan kon kloppen en die zijn diepe kennis en inzichten gul deelde. Uitgezaaide slokdarmkanker dwong hem zijn talrijke plannen op een laag pitje te zetten. Maar in geest bleef hij aanwezig, getuige ook de talrijke e-mails waarin hij ons bleef enthousiasmeren en adviseren. Want ook in de tijd dat hij ziek was, volgde Rob de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en las hij ‘boekenkasten’ uit.

Rob Witte werd op 3 juli 1957 geboren als zoon van een internist en een verpleegkundige. Thuis ging het vaak over politiek. En over zijn opa Evert, die in de Tweede Wereldoorlog in kamp Amersfoort zat. In zijn dagboek schreef Evert vol mededogen over zijn ouders en broer, die zich bij de NSB hadden aangesloten, en langs de kant van de weg stonden te kijken toen hij door de Duitse bezetter werd afgevoerd. “Mijn opa vond dat je individuen wel van alles kan verwijten, maar dat het eigenlijk gaat om de ideeën die hen zover brengen”, zei Rob hierover.

Na de sociale academie ging hij politicologie studeren en promoveerde hij aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, sectie Criminologie van de Universiteit Utrecht. Hij bouwde een sterke reputatie op als onderzoeker en adviseur. Radicalisering en maatschappelijke spanningen, racistisch geweld, extreemrechts en geweld tegen lhbt-personen in hun directe woonomgeving, zijn enkele thema’s waar hij onderzoek naar deed. Bij IDEM Rotterdam werkte Rob mee aan de publicaties Diversiteit aan de Maas, Rotterdamse integratieperspectieven nader bekeken en Hoek van Holland: dorps maar niet gesloten.   

Naast RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam was Rob verbonden aan EMMA, Experts in Media en Maatschappij; Partner Lokaal Centraal Expertgroep Maatschappelijke Vraagstukken; IVA Beleidsonderzoek en Advies; FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken en Eysink, Smeets & Etman, onderzoek en adviesbureau op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke integratie. Daarnaast was Rob als adviseur verbonden aan de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In die hoedanigheid adviseerde hij gemeenten, gemeenschappen en professionals hoe om te gaan met maatschappelijke spanningen.

In Vrij Nederland (#7-2020) blikte Rob met journalist Nikki Sterkenburg terug op racismebestrijding in Nederland en zijn wetenschappelijke bijdrage daarin. Hij ageerde fel tegen de neiging in Nederland om discriminatie en racisme terug te brengen tot incidenten en om de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van discriminatie bij de slachtoffers neer te leggen. Tien jaar na het verschijnen van zijn boek ‘Al eeuwenlang een gastvrij volk’, is er weinig veranderd, kwam hij tot de slotsom: “En dat ergert me ook steeds meer”.  Positief was Rob over de terugkeer van het activisme, zoals de duizenden mensen bij de Black Lives Matter-demonstraties. “Je mond houden is eigenlijk hetzelfde als toegeven of instemmen. Dat heb ik van mijn opa. Het minste wat je kunt doen is duidelijk maken dat je ertegen bent.”

Robs voortdurende inzet om discriminatie te agenderen, zullen we als RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam voortzetten. De diepe kennis en inzichten die Rob met zich meedroeg zullen daarbij node gemist worden, evenals zijn nuchtere kijk op zaken.

Herinneringen en condoleances

Herinneringen aan Rob, anekdotes, foto’s en/of schriftelijke condoleances kunnen achtergelaten worden op www.stillekrachtuitvaartbegeleiding.nl/gedenkpagina.