Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

In memoriam: Mark van der Eerden

Op vrijdag 9 augustus is Mark van der Eerden overleden. Vandaag, vrijdag 16 augustus, hebben we hem samen met zijn kinderen, met zijn geliefde Sibel en familie en vrienden uitgeleide gedaan. Een afscheid van een bestuurder pur sang en fervent netwerker die in Rotterdam een spoor van maatschappelijk waardevolle initiatieven heeft getrokken. Mark werd slechts 62 jaar.

Mark trad toe tot het bestuur van RADAR in 2005. In 2014 verliet hij het bestuur in verband met de maximale zittingsduur voor bestuursleden van 8 jaar. Als toenmalig directeur van SBAW bracht hij in 2005 een uitgebreid bestuurlijk en maatschappelijk netwerk mee. Maar misschien wel belangrijker dan dat, hij beschikte ook over een enorme ervaring met organisatieontwikkeling en bedrijfskundig inzicht, iets waar RADAR juist in die fase behoefte aan had.

Kort na zijn aantreden als penningmeester tekenden zich de eerste contouren af van wat uiteindelijk in 2009 in de vorm van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen z’n beslag zou krijgen. Iedere gemeente in Nederland werd verplicht een onafhankelijke voorziening in te richten voor bijstand aan burgers die de dupe waren van discriminatie en daarover periodiek te rapporteren.

In de aanloop naar de wet ontwikkelde RADAR zich van een plaatselijke naar een regionale organisatie. Het werkgebied breidde zich in een razend tempo uit van enkele tot ruim 50 gemeenten en het aantal vestigingsplaatsen ging van één naar vier. In 2012 werd daar door de overname van het landelijk kenniscentrum Art.1 nog een bundel met Europese en landelijke activiteiten aan toegevoegd.

Een joviale Rotterdamse Brabander

Mark was de bestuurlijke architect die de bedrijfskundige basis legde voor die enorme schaalvergroting. Als joviale Rotterdamse Brabander deed het hem ongelooflijk veel plezier dat RADAR, geboren in Rotterdam, bureaus opende in zijn geboortestad Tilburg, in Den Bosch en Eindhoven en daarmee min of meer de omgekeerde weg aflegde die hij in zijn leven was gegaan.

Gezien zijn uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten voor de stad Rotterdam, nam RADAR in 2014 het voortouw bij de voordracht van Mark voor een koninklijke onderscheiding. In 2015 werd hem de decoratie van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld door de burgemeester van Rotterdam.  

Mark was markant en aanwezig, manifesteerde zich vaak met branie en bravoure en heeft veel betekend voor mensen en organisaties in Rotterdam. We zullen hem ontzettend missen en wensen Sibel, zijn kinderen en al zijn dierbaren alle kracht toe voor het dragen van dit verlies.

 Cyriel Triesscheijn, directeur-bestuurder