Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

In memoriam Leo Bruijn

Gisteren kwam het bericht dat Leo Bruijn is overleden, voormalig voorzitter van de PvdA-fractie Rotterdam, maar bovenal in hart en nieren horecaman en ‘Rotterdammert’.

Leo stond aan de wieg van het eerste panel deurbeleid in Nederland. Na een serie praktijktesten die RADAR deed rond 2000, was het onmiskenbaar dat er stelselmatig werd gediscrimineerd aan de deur van een aantal Rotterdamse discotheken. Leo vertegenwoordigde de belangen van de horeca in deze kwestie. Hij  deed dat onverbiddelijk en was geen makkelijk onderhandelingspartner. Mensen moesten vaak wennen aan zijn hoekige en onverbloemde omgangsvormen. Met veel en nauwelijks verhulde tegenzin stemde hij uiteindelijk in met het door Vera Bauman van het Rotterdamse stadhuis in opdracht van burgemeester Ivo Opstelten voorgestelde convenant en panel deurbeleid. Als vertegenwoordiger van de Rotterdamse horeca was hij lange tijd lid van het panel: hij vulde samen met Jaap Brantenaar, een van de andere horeca-iconen van Rotterdam, de kwaliteitszetel in van Koninklijke Horeca Nederland. 

Zo halsstarrig  ‘tegen’ als Leo aanvankelijk was, zo onverbiddelijk ‘voor’ was hij toen hij ontdekte dat het panel werkte om de Rotterdamse horeca in de goede mindset te krijgen. Want net zoals hij opkwam voor de horeca, had hij ook een bloedhekel aan discriminatie. Toen zijn aarzelingen waren overwonnen werd hij de ambassadeur van het panel, die bij horecaondernemers elders in het land het model bepleitte. Leo zorgde ervoor dat deurbeleid en de panel top tien van  huisregels, die discriminatieproof waren, vast bestanddeel werden van het onderdeel sociale hygiëne in de horecaopleidingen in Nederland. Leo schreef geschiedenis in de effectieve aanpak van discriminatie in het Rotterdamse uitgaansleven, dat zelfs internationaal navolging vond,  bijvoorbeeld in een vorig jaar gestart panel deurbeleid naar Rotterdams model in Oslo. We zullen zijn kameraadschap ongelooflijk missen en wensen Mieke alle sterkte om het verlies van Leo een plek te geven.

Cyriel Triesscheijn,

Directeur bestuurder RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam en lid van het panel deurbeleid Rotterdam