Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Honderden meldingen over lied ‘Beter voorkomen dan Chinezen’

RADAR heeft meer dan 800 klachten ontvangen over het lied ‘Beter voorkomen dan Chinezen’, dat vrijdag 7 februari was te horen bij dj Lex Gaarthuis op Radio 10. Het lied heeft tot grote maatschappelijke verontwaardiging geleid, omdat mensen van Chinese afkomst en Chinees eten in een adem worden genoemd met het coronavirus. Gezamenlijk ontvingen alle antidiscriminatievoorzieningen, aangesloten bij de vereniging Discriminatie.nl, ruim 3.000 meldingen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus krijgen mensen met een Aziatisch uiterlijk steeds vaker te maken met racistische opmerkingen en uitsluiting. Ook in de media zijn verhalen te vinden van mensen die worden uitgescholden, worden gemeden in openbare gelegenheden, zien dat mensen om hun heen opzichtig een hand of een sjaal voor hun gezicht houden of waarbij vriendjes en vriendinnetjes van hun kinderen opeens niet meer komen spelen. Het lied van Radio 10 versterkt deze sentimenten door de stigmatiserende en kwetsende inhoud.

Vervolg meldingen

Alle mensen die een melding hebben gedaan bij RADAR, ontvangen op korte termijn een bevestiging dat hun melding is ontvangen en wordt geregistreerd. Dit betekent dat de meldingen ook worden vermeld in de rapportages over discriminatiecijfers, die worden aangeboden aan gemeentebesturen en Tweede Kamer. Voorzitter Frederique Janss van de landelijke vereniging Discriminatie.nl stuurt namens alle antidiscriminatievoorzieningen een klachtenbrief aan directie en programmamakers van Radio 10.

Andere stappen tegen Radio 10

Als een antidiscriminatievoorziening denkt dat er sprake is van discriminatie, dan is een mogelijke vervolgstap om een verzoek om een oordeel te vragen bij het College voor de Rechten van de Mens. In dit geval heeft het College aangegeven geen oordeel te kunnen uitspreken. “De context waarin het lied werd uitgezonden valt niet binnen de in de gelijke behandelingswetgeving voorziene situaties”, luidt de verklaring op de website. Wel wijst het College Radio 10 op de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

Mogelijk is het lied wel aanleiding tot een strafrechtelijke vervolging. Meerdere melders hebben laten weten dat ze aangifte hebben gedaan. Het is nu aan het OM om te beoordelen of de zaak voor de rechter gebracht moet worden vanwege discriminatoire groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie en haat tegen Chinezen.

Meld discriminatie nu

Wie te maken krijgt met discriminatie vanwege het coronavirus of een andere reden, kan melding doen van discriminatie. RADAR biedt melders kosteloos advies en ondersteuning bij eventuele vervolgstappen.

5 vragen over racisme tegen Aziatische Nederlanders na uitbraak coronavirus

Lees: 5 vragen over racisme tegen Aziatische Nederlanders na uitbraak