Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Harry Bode hield RADAR bij de les

Met grote droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze oud-bestuurder Harry Bode.

Harry was een drijvende kracht achter de oprichting en ontwikkeling van RADAR, de Rotterdamse Anti Discriminatie Actie Raad. Zijn toetreding tot de voorbereidingsgroep van RADAR in 1982 en het oprichtingsbestuur in 1983 op verzoek van wethouder Elizabeth Schmitz markeerde het begin van een invloedrijke periode waarin hij tot 1992 als bestuurslid en voorzitter diende.

Stille kracht

Cyriel Triesscheijn, toenmalig directeur van RADAR, herinnert zich Harry als een ‘stille kracht’, iemand die essentieel was voor het sturen van de organisatie. “Het oprichtingsbestuur was 13 personen sterk en omvatte een breed politiek, levensbeschouwelijk en etnisch spectrum. Het was Harry die lange discussies bekwaam in goede banen leidde. Bij uitwaaierende gesprekken greep hij resoluut in. Dan zei hij: ‘we hoeven het maar over een ding te hebben: de aanpak van discriminatie.’ Ook na zijn bestuursperiode bleef hij een moreel kompas voor RADAR, klaar om de organisatie te herinneren aan haar kerndoelstellingen. Als we te lang stil bleven, hing hij aan de lijn.”

Maatschappelijke carrière

Harry’s maatschappelijke carrière begon in 1966 als onderwijzer voor verstandelijk gehandicapten in de Rotterdamse wijken Hillesluis en de Afrikaanderwijk. Zijn sterke betrokkenheid bij de gemeenschap werd verder versterkt toen hij in 1974 stedelijk begeleider van jongerensociëteiten werd en later, in 1978, als directeur van de Centrale Hervormde Jeugdraad. In deze rol steunde hij vrijwilligerswerk en gemeenschapsinitiatieven, hij trad buiten de gebaande paden van het kerkelijk jeugdwerk en zette acties op rond de witte illegalen, toonde zich betrokken bij de havenstakingen en droeg bij aan de ontwikkeling van veel migranten- en vluchtelingenzelforganisaties. In 1994 nam Harry een nieuwe uitdaging aan als directeur van Vluchtelingenwerk Rijnmond. In die periode kwamen meer vluchtelingen naar Nederland vanwege de oorlog op de Balkan. Dat leidde tot vette krantenkoppen en problemen die nog steeds actueel zijn, zoals huisvesting en werkgelegenheid.    

Grote betrokkenheid

Harry was betrokken bij talrijke Rotterdamse projecten. Als voorzitter van De Buldog zette hij zich in voor de opvang van heroïneverslaafde prostituees. Ook speelde hij een sleutelrol in de Interkerkelijke Werkgroep Buitenlandse Werknemers, wat leidde tot de oprichting van het landelijke Antiracisme Informatie Centrum (ARIC) dat later opging in het Landelijk Bureau Racismebestrijding. Hij was oprichter van het Rotterdamse poppodium Baroeg en drijvende kracht achter De Bazar: het succesvolle wereldrestaurant in de Witte de Withstraat, dat begon als een werkgelegenheidsproject voor met name mensen met een vluchtelingenachtergrond.

26 petten

Bij zijn afscheid als voorzitter van RADAR werd Harry geëerd met 26 baseballpetten, symbolisch voor zijn vele bestuurlijke rollen.  Cyriel Triesscheijn:  “Het zich bekommeren om mensen die het moeilijk hebben of dreigen onder te sneeuwen in de samenleving loopt als een rode draad door het leven en werk van Harry. Hij is van onschatbare waarde geweest voor RADAR en Rotterdam.  Hij was een verbinder en een pionier en liep niet weg voor welk probleem dan ook. Harry trok een spoor van organisaties en activiteiten door de stad en heeft zo een onuitwisbare invloed gehad op de sociale infrastructuur van Rotterdam. Zijn toewijding en onvermoeibare strijd tegen discriminatie en ongelijke behandeling blijven een inspiratiebron.”

Portret van Harry Bode