Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Gelijke behandeling: nu en in de toekomst!

Ook nu blijven wij ons inzetten voor een samenleving waarin iedereen meetelt en niemand wordt uitgesloten wegens godsdienst of herkomst, geslacht of seksuele gerichtheid, handicap of chronische ziekte, levensovertuiging of politieke gezindheid.

In Nederland behandelen we iedereen gelijk, ongeacht wie je bent. Dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet. Het is een belangrijk uitgangspunt van hoe we samen willen leven.

Weggezet voelen

RADAR maakt zich zorgen over een grote groep mensen in Nederland, met name moslims, die zich weggezet en buitengesloten voelt. Een groep die zich minder veilig is gaan voelen en die zich afvraagt of hun mensenrechten ook in de toekomst nog worden gerespecteerd. Deze zorgen neemt RADAR zeer serieus.

Art.1

Eenieder moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid en maatschappelijke instanties zich aan artikel 1 van de Grondwet houden. Iedereen moet ervan uit kunnen gaan dat ‘allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld’. Discriminatie kunnen we als samenleving niet accepteren.

Inclusieve samenleving

RADAR maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en gelijkwaardig kan deelnemen aan deze samenleving. Nu en in de toekomst. Meld discriminatie bij RADAR. Wij staan voor je klaar.

Word je gediscrimineerd?