Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Eindhoven kiest voor RADAR

De gemeente Eindhoven heeft per 1 januari gekozen voor bureau voor gelijke behandeling RADAR voor het behandelen van discriminatiemeldingen en het bevorderen van gelijke behandeling. Deze taak voert RADAR uit in 61 gemeenten in Zuid-Holland en Noord-Brabant met in totaal 3,2 miljoen inwoners.

Inwoners van Eindhoven die geconfronteerd worden met discriminatie, kunnen dit vanaf nu melden bij RADAR. Het meldpunt beschikt over gespecialiseerde klachtbehandelaars die melders ondersteunen, waar nodig bemiddelen of melders bijstaan in juridische  procedures of bij een verzoek om een oordeel bij het College voor de Rechten van Mens en discriminatiemeldingen registreren.

Bevorderen gelijke behandeling

Naast de taken in het kader van de Wga (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen) ontwikkelt RADAR een pakket aan activiteiten voor Eindhoven om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. Gedacht kan worden aan voorlichtingen, (weerbaarheids-)trainingen en workshops. De samenstelling van het pakket wordt bepaald door de uitkomsten van een behoefteonderzoek onder (maatschappelijke) organisaties in Eindhoven, dat in het eerste kwartaal 2018 van start gaat.

Melden en informatie

Voor het melden van discriminatie of informatie bel 040 – 249 14 44, ga naar www.radar.nl of stuur een e-mail naar [email protected]. Melden kan ook via WhatsApp: 06 21968889. Het ondersteunen van de melder en registreren van meldingen is een wettelijke taak waarvoor de melder geen kosten betaalt.

Over RADAR

RADAR is de onafhankelijke antidiscriminatievoorziening voor Eindhoven en zestig andere gemeenten in Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Naast het behandelen van meldingen doet RADAR zelf onderzoek naar discriminatie en gelijke behandeling, biedt RADAR trainingen en advies en is gesprekspartner in discriminatiezaken voor gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. RADAR werkt nauw samen met zusterorganisaties Art.1, nationaal kenniscentrum discriminatie en stedelijk expertisecentrum IDEM Rotterdam.

Vestigingen

RADAR heeft vestigingen in Rotterdam, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Naar verwachting wordt het eerste kwartaal 2018 een vestiging in Eindhoven geopend.