Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Directeur-bestuurder RADAR neemt afscheid

Van de moord op de zwarte tiener Kerwin Duijnmeijer en de opkomst van het rechts-extremisme tot de Black Lives Matter-beweging: dat is grofweg de periode waarin directeur-bestuurder Cyriel Triesscheijn zich met antidiscriminatiebureau RADAR heeft ingezet voor de strijd tegen discriminatie. Op 2 september neemt hij vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van de organisatie, waartoe ook landelijk kenniscentrum discriminatie Art.1 en stedelijk expertisecentrum IDEM Rotterdam behoren. Zijn taken worden overgenomen door een raad van bestuur, bestaande uit Giselle Schellekens en Lisette Tanis-Pinas.

RADAR werd in 1983 opgericht in Rotterdam en is een van de eerste antidiscriminatievoorzieningen in Nederland.  Cyriel Triesscheijn kwam kort na de oprichting in dienst als een van de twee medewerkers. “De rellen in de Afrikaanderwijk in de jaren 70, het discutabele spreidingsbeleid van migranten door het socialistische gemeentebestuur van Rotterdam en de opkomst van het rechtsextremisme waaronder de Centrumpartij, hadden de tijd rijp gemaakt voor organisaties als RADAR”, vertelt Cyriel. “We werden geconfronteerd met racisme en gingen anders over gelijke rechten denken. Toen we met RADAR van start gingen, stond er elke dag vanaf de vroege ochtend een rij mensen voor de vreemdelingendienst aan het Doelwaterplein voor een verblijfsvergunning. Wie te laat aansloot moest de volgende dag maar terugkomen. Zo gingen we met mensen om.”

Onder zijn leiding ontwikkelde RADAR zich tot een organisatie die op alle vlakken inzet voor gelijke behandeling. Naast het behandelen en registreren van discriminatieklachten, houdt RADAR zich ook bezig met onderzoek en preventie en het geven van beleidsadviezen. Naast Rotterdam, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven bedient RADAR nog 49 gemeenten in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Met de overname van het landelijk kenniscentrum discriminatie Art.1 werd de organisatie actief op Europees niveau. Als nationaal ‘focal point’ is Art.1 verbonden aan de FRA, het mensenrechtenbureau van de Europese Unie.

Cyriel Triesscheijn was nauw betrokken bij de totstandkoming van de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, die erin voorziet dat in elke gemeente een onafhankelijk meldpunt is voor slachtoffers van discriminatie. Als andere opmerkelijke momenten in zijn loopbaan, noemt Cyriel de aanstelling van de eerste officier van justitie voor discriminatiezaken, de toenmalige Rotterdamse burgemeester Peper die als eerste burgemeester in Nederland maatregelen nam tegen etnisch profileren en de oprichting van de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen: Discriminatie.nl (voorheen LvtD).