Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Atletiekvereniging mag man met autisme en PTSS niet zomaar weigeren

Chiel heeft met psychische begeleiding leren omgaan met zijn autisme en posttraumatische stress stoornis (PTSS). Hij wil een nieuwe start maken en klopt aan bij zijn oude sportvereniging: Atletiek- en Recreatiesportvereniging Achilles in Etten-Leur. Daar blijft de deur echter dicht en wordt hem een lidmaatschap geweigerd. Met hulp van RADAR wendt Chiel zich tot het College voor de Rechten van de Mens. Die oordeelt dat ARV Achilles zich schuldig maakt aan discriminatie op grond van handicap/ chronische ziekte.  

Onenigheid in de loopgroep 

Chiel was in het verleden al lid van ARV Achilles. Vanwege onenigheid is zijn lidmaatschap toen niet verlengd. Volgens Chiel had zijn gedrag destijds te maken met autisme en PTSS. Daar heeft hij onder deskundige begeleiding hard aan gewerkt. Hij heeft aangeboden een verklaring van zijn hulpverlener te overhandigen waaruit blijkt dat hij nu controle heeft over zijn functioneren. Hij wil graag weer meedoen in de loopgroep. Als de vereniging hem niet wil toelaten, meldt Chiel zich bij RADAR. De klachtbehandelaar van het steunpunt neemt contact op met de vereniging, maar dat leidt niet tot een oplossing. 

Kwaliteit en veiligheid waarborgen 

ARV Achilles brengt naar voren dat de vereniging geen capaciteit heeft om Chiel te begeleiden. ‘Als een lid vanwege afwijkend gedrag centraal wordt gesteld, betekent dit dat de trainers de rest van de groep te weinig aandacht kunnen geven waardoor zij de kwaliteit en veiligheid niet kunnen waarborgen’, brengt de vereniging naar voren bij het College.  

Onderzoek doen 

Het College vindt dat ARV Achilles onderzoek had moeten doen of er werkelijk een onveilige situatie zou kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld door samen met Chiel eventuele risico’s in kaart te brengen en samen te kijken hoe mogelijke onveilige situaties voorkomen kunnen worden. 

Te snel ‘nee’ zeggen 

Elly, de klachtbehandelaar van RADAR, die Chiel heeft ondersteund, is blij met het oordeel. “Mensen met een handicap of chronische ziekte krijgen vaak ‘nee’ te horen. Er wordt vergeten om te onderzoeken hoe ze wel betrokken kunnen worden of toegang kunnen krijgen. Dan weet je ook niet waar je tegenaan loopt en of daar misschien een oplossing voor is te vinden. Dat geldt hier voor Chiel ook”.  

Hoe verder? 

Of Chiel ook daadwerkelijk weer mee mag doen met de hardloopgroep, is nog niet bekend. ARV Achilles heeft nog niet gereageerd op het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. RADAR blijft de zaak volgen. 

Meer informatie 

Meer informatie over het oordeel ARV Achilles is te vinden op de website van het College voor de Rechten van de Mens  

Meld discriminatie!

Word je gediscrimineerd? Maak een melding. Onze klachtbehandelaars luisteren naar je verhaal, geven advies en bespreken samen met jou wat we kunnen doen om de discriminatie te stoppen.