Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Training

Burgerschap en diversiteit in het voortgezet onderwijs

Gastles Respect4all

Voorlichting aan leerlingen

 • Doelgroep: Leerlingen van klas 2 t/m 6 van het VO.
 • Doel: Bewustwording van de eigen rol in zaken als respect, vooroordeel en discriminatie in de algemene zin, alsmede in relatie tot het gekozen onderwerp voor deze gastles.
 • Duur: De duur van de training is een blokuur (2 aaneengesloten lesuren).

Respect4all is een gastles waarin leerlingen worden uitgedaagd na te denken over wat respect voor hen betekent. Of ze zichzelf bewust zijn dat ze vooroordelen hebben, hoe ze hiermee omgaan en welke verantwoordelijkheid ze zelf dragen . De les heeft verder verschillende interactieve werkvormen afhankelijk wat het thema is dat de school heeft gekozen, omdat daar behoefte aan is bij de leerlingen. Op deze wijze kan de les vrij makkelijk op maat gemaakt worden.

Mogelijke verdiepingsonderwerpen zijn:

 • Discriminatie, vooroordelen & stereotypen (algemeen)
 • Racisme, islamofobie en antisemitisme
 • Seksuele en genderdiversiteit
 • Anders vanwege een beperking
 • Diversiteit en mensenrechten
 • Identiteit, wie ben ik?
 • Media en beeldvorming
 • In actie, zelf iets doen tegen discriminatie

Themadag(en) “Respect4all”

 • Doelgroep: De themadag is voor scholieren van de 3e t/m 6e klas.
 • Doel: Vergroten kennis over discriminatie en bewustwording in onderwerpen zoals respect, vooroordelen en discriminatie in algemene zin.
 • Duur: De themadag zal een hele dag in beslag nemen. In de ochtend vindt/vinden de theatervoorstellingen plaats (naar gelang de grootte van de groep scholieren wordt de voorstelling 1 of 2 maal gespeeld). In de middag vindt het 2e deel plaats.

De themadag begint met een theatervoorstelling van de Theatergroep Theater AanZ ‘HannaH’, een voorstelling over polarisatie, uitsluiting, groepsvorming en de universele angst voor ‘anders zijn’. Uit onderzoek blijkt dat theater een goede interventie is om leerlingen nieuwe inzichten te geven en empathie voor anderen te vergroten.

In het middagprogramma wordt op een interactieve manier dieper ingegaan op de manier waarop mensenrechten zich tot elkaar verhouden en hoe we onszelf opstellen in het licht van discriminatie en vooroordelen. Door het interactieve karakter van de dag kan het programma heel makkelijk aangepast worden aan de verschillende leerniveaus alsmede aan de leeftijden. Met deze aanpak bereiken we met één interventie een heel leerjaar van een school.

In het middaggedeelte kan de school een keuze maken uit de volgende onderwerpen die op school (zouden kunnen) spelen:

 • Discriminatie, vooroordelen & stereotypen (algemeen)
 • Racisme, islamofobie en antisemitisme
 • Seksuele en genderdiversiteit
 • Diversiteit en mensenrechten
 • Identiteit, wie ben ik?
 • Media en beeldvorming
 • In actie, zelf iets doen tegen discriminatie

Docententraining cultuursensitief werken

 • Doelgroep: docenten, ondersteunend personeel
 • Doel: professionals handvatten geven om (cultuur)sensitief te handelen in de (superdiverse) samenleving. Indien de training is uitgebreid met extra onderwerp(en), het vergroten van kennis en inzichten in, alsmede het vergroten van handelingsvaardigheden inzake gekozen onderwerp(en).
 • Mogelijke verdiepingsonderwerpen: Stereotypen en vooroordelen , racisme, islamofobie, antisemitisme, seksuele en genderdiversiteit en gender en gender-issues.
 • Duur van de training: 3 uur

Culturele verschillen op het werk kunnen leiden tot miscommunicatie. Tijdens deze workshop leren deelnemers effectief omgaan met (vermeende) culturele verschillen. Met welke culturele dilemma’s kan men in de klas te maken krijgen? Ook de vraag hoe om te gaan met (on)bewuste vooroordelen en discriminatie wordt behandeld. Middels een praktische oefening wordt bespreekbaar gemaakt hoe verschillende (culturele) verwachtingen kunnen leiden tot miscommunicatie, ongewilde conflicten of (onbewuste) uitsluiting. Tijdens de workshop wordt gewerkt met diverse interactieve werkvormen (rollenspelen, filmpjes, quiz, casusbesprekingen) en theoretische onderbouwing. 

Docententraining : “Discriminatie in de klas” 

 • Doelgroep: Onderwijzend en niet onderwijzend personeel van een school.
 • Doel: Vergroten van kennis en inzicht in de werking van discriminatie en vooroordelen. En specifieke kennis over een onderwerp waarover men meer wil weten. Vergroten van handelingsvaardigheid op vlak van discriminatie, vooroordelen, uitsluiting in algemene zin.
 • Mogelijke verdiepingsonderwerpen: Stereotypen en vooroordelen , racisme, islamofobie, antisemitisme, seksuele en genderdiversiteit en gender en gender-issues.
 • Duur van de training: De training duurt, afhankelijk van de gekozen thema’s minimaal 3 uur.

Deze interactieve trainingen gaan in op vragen als ‘Hoe ga je om met discriminatie en vooroordelen in de klas?’, ‘Hoe geef je grenzen aan?’ en ‘Hoe maak je thema’s zoals racisme, gender, seksuele of culturele diversiteit bespreekbaar onder leerlingen?’ Deelnemers oefenen in het beter (h)erkennen van discriminatie en worden zich tevens bewust van de persoonlijke kijk op diversiteit en inclusie. Tijdens elke training krijgen docenten informatie over lesmaterialen en doorverwijsmogelijkheden (meldpunt RADAR, roze sociale kaart e.d.). Trainingen worden op maat gemaakt, afhankelijk van de behoefte van scholen.

Lesmaterialen

 • Doel: de lesmaterialen hebben ten doel om thema’s met betrekking tot diversiteit en discriminatie bespreekbaar te maken.
 • Doelgroep: docenten en ondersteunend personeel (PO & VO)
 • Duur van de training: wisselend per toolkit, 30 minuten tot 2 lesuur.
 • Kosten : gratis te downloaden

Hoe ga je om met diversiteit in de klas en hoe maak behandel je een thema als discriminatie of vooroordelen in de les. RADAR heeft diverse lesmaterialen en tookits waarmee een docent zelf allerlei thema’s met betrekking tot diversiteit en discriminatie bespreekbaar kan maken. Als docent kun je deze oefeningen inzetten in je klas. De oefeningen zijn kosteloos te downloaden op www.mydiverscity.nl. Zoek op thema en leerjaar. De volgende thema’s zijn er:

 • Pesten
 • Vooroordelen
 • Respect voor diversiteit
 • Seksuele diversiteit

“Mentorlessen met LEF”

Voor brugklasmentoren zijn gratis lesmodules ‘Mentorlessen met LEF’ te bestellen. Deze lesmodules bevatten 35 lessen over kennismaking, burgerschap en diversiteit. Daarnaast kunnen een gratis docentenbijeenkomst en gastlessen voor elk jaar naar keuze aangevraagd worden. De gastles gaat over seksuele diversiteit. Aan de hand van het geboortespel krijgt de klas op een interactieve manier uitleg over diversiteit.

Contactpersonen

Wil je meer meer informatie over deze training of wat we voor uw school kunnen betekenen? Onze trainers staan je graag te woord.