Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Training

Themadag Respect4All

Een jongen die meerdere vriendinnetjes heeft gehad is stoer, terwijl een meisje met meerdere vriendjes een slet is. Tegen een leerling met een vluchtelingenstatus wordt gezegd dat hij blij mag zijn dat zijn bootje niet al te lek was. Wat zijn nog grappen en waar noemen we het seksisme of racisme? Weten leerlingen goed om te gaan met thema’s als gender/genderissues en racisme?

Programma

De themadag is een activiteit die gedurende een hele dag aan 120 leerlingen (leerjaar) tegelijk aangeboden wordt . Het is een interactief programma, dat wordt begeleid door trainers van RADAR, en door peercoaches (jongeren die hiervoor door RADAR speciaal opgeleid zijn). De themadag begint met een theatervoorstelling ‘HannaH’ van de theatergroep Theater AanZ. De voorstelling gaat over polarisatie, uitsluiting, groepsvorming en de universele angst voor ‘anders zijn’. Uit onderzoek blijkt dat theater een goede interventie is om leerlingen nieuwe inzichten te geven en empathie voor anderen te vergroten.

Deels in de ochtend ,parallel aan de voorstellingen, en in het middagprogramma wordt op een interactieve manier dieper ingegaan op de manier waarop mensenrechten zich tot elkaar verhouden en hoe we onszelf opstellen in het licht van discriminatie en vooroordelen. Twee onderwerpen worden daarbij uitgediept:

  • Gender/gender issues: hoe verhouden de genderrollen zich tot elkaar en welke (negatieve) stereotypen hangen hier mee samen? Ook wordt stilgestaan bij hoe vaak mensen zich, al dan niet bewust, door stereotypen laten beïnvloeden.
  • Racisme: de Nederlandse samenleving kent nog vele vormen van racisme, variërend van een zeer uitgesproken vorm tot een kleine alledaags vorm. Herkennen we dit en hoe spelen we hierop in om uiteindelijk racisme uit te bannen?

Door het interactieve karakter van de dag kan het programma heel makkelijk aangepast worden aan de verschillende leerniveaus en leeftijden. Met deze aanpak bereiken we met één interventie een heel leerjaar van een school.

Resultaat

De combinatie van theater met een extra programma waarin nog dieper wordt ingegaan op de thema’s gender/genderissues en racisme, betekent dat er een veel grotere slag gemaakt kan worden naar het komen tot een nog meer inclusief klimaat op school. Jongeren begrijpen beter de positie van anderen en zullen daarom minder uitsluitend te werk gaan.

Geschikt voor

Alle leerlingen van de bovenbouw voortgezet onderwijs

Duur

De themadag zal een volledige dag in beslag nemen. In de ochtend vindt/vinden de theatervoorstellingen plaats (naar gelang de grootte van de groep scholieren wordt de voorstelling 1 of 2 maal gespeeld). In de middag vindt het 2e deel plaats.