Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Training

Reageren op discriminerende verzoeken voor makelaars (online)

Wat als een verhuurder een discriminerend verzoek heeft voor de selectie van huurders? Hoe kun je daar als makelaar het beste op reageren? Je wilt niet meegaan in discriminatie, maar ook dienstbaar blijven aan de klant. En wanneer sprake is van discriminatie, is ook lang niet altijd duidelijk.

In deze training leer je discriminatie herkennen en kom je meer te weten over de werking van onbewuste vooroordelen. Deelnemers oefenen in een veilige setting met strategieën om discriminerende vragen te pareren en constructief om te buigen. Hierdoor ben je beter in staat klanten met discriminerende verzoeken te woord te staan.

Programma

In deze training komende de volgende onderwerpen aan bod:

  • werking van onbewuste vooroordelen en hoe daarmee om te gaan;
  • discriminatie in verzoeken herkennen;
  • handvatten om effectief om te gaan met discriminerende verzoeken.

Het betreft een interactief programma met korte presentaties. De nadruk ligt op oefenen van praktijksituaties met behulp van casuïstiek en trainingsacteurs.

De training ‘Omgaan met discriminerende verzoeken’ is voor de uitzendbranche ontwikkeld en door opdrachtgever en deelnemers positief ontvangen. Deze online training is speciaal toegesneden op makelaars. Omdat de gemeente Rotterdam opdrachtgever van deze pilot- training is, kunnen we de training gratis aanbieden.  U krijgt nu de kans om je op te geven met onderstaande link. Wees er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  

Deelnemen aan de training

Kosten: geen

Voor wie: makelaars in Rotterdam

Datum: maandag, 10 mei 2021

Aantal: max. 16

Tijd: 10.00 – 12.30 ( inloggen vanaf 9.45 uur)

U kunt zich uiterlijk 28 april aanmelden voor deze training. Er is plek voor maximaal 16 deelnemers. Na afloop van de training ontvangt u het trainingsmateriaal en achtergrondinformatie.

Is de training vol? Stuur dan een e-mail naar s.scheve@art1.nl voor een plek op de reservelijst.

Recent onderzoek over discriminatie op de Rotterdamse woningmarkt (‘Veldverkenning discriminatie bij woningverhuur’) laat zien dat het risico op discriminatie groter is bij particuliere verhuurders. In tegenstelling tot sociale huurwoningen op Woonnet Rijnmond, zijn de selectiecriteria voor de toewijzing van deze huurwoningen in veel gevallen niet bekend. Uit gesprekken met makelaars blijkt dat lang niet altijd sprake is van bewuste discriminatie. Vaker zijn makelaars en verhuurders op zoek naar een goede huurder, die de huur op tijd betaalt en zorgvuldig met het pand omgaat. Maar bij de beeldvorming van die ideale huurder kunnen onbewuste vooroordelen een rol spelen. Niet alleen een migratieachtergrond, maar ook een sociaaleconomische status of het hebben van een beperking kunnen ervoor zorgen dat mensen meer moeite ervaren bij het vinden van een woning.