Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Primair onderwijs

Burgerschap en diversiteit in het primair onderwijs

Burgerschap gastles  “Anders en toch gelijk!”

 • Doel: discriminatie en vooroordelen bespreekbaar maken, herkennen en doorbreken (op maat).
 • Doelgroep : groep 1-8 (PO).
 • Duur : 1 of 2 lesuren, afhankelijk van de mogelijkheden .
 • Vorm: interactief kringgesprek, spelvormen e.d.

In deze gastles(sen) staan wij met de kinderen stil bij de thema’s ‘vooroordelen’ en ‘anders zijn’. Aan de hand van een speelse opdracht ervaren de leerlingen dat ze tot een heleboel groepen behoren en dat ze misschien wel meer overeenkomsten hebben dan ze dachten. We zijn allemaal gelijk én we zijn allemaal anders. Ook wordt tijdens deze gastles op een interactieve wijze onderzocht hoe leerlingen kijken naar diversiteit als het gaat om kleur, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, handicap enz. in de klas, op school en bij hen in de buurt.

Door middel van verschillende spelvormen ontdekken we of leerlingen verschillende groepen in de samenleving herkennen. Wat zijn de vooroordelen waar zij zelf mee te maken (kunnen) krijgen, herkennen leerlingen vooroordelen van anderen en van zichzelf, herkennen ze hoe het is om anders behandeld te worden? Met de klas wordt ook gekeken hoe we vooroordelen kunnen doorbreken en wat de leerlingen zelf kunnen doen.

De les kent een standaard opzet waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de kinderen; daarnaast bestaat de mogelijkheid om op maat speciale accenten te leggen in de les of verdieping te maken op een specifiek thema naar aanleiding wat er in de klas of op school afspeelt of waar een docent behoefte aan heeft.

Mogelijke thema’s of verdiepingsonderwerpen:

 • Discriminatie, vooroordelen & stereotypen
 • Diversiteit: anders zijn en erbij horen
 • Identiteit, nieuw zijn, vriendschap en pesten
 • Afkomst, homoseksualiteit en/of gender (m/v) en/of handicap
 • Kinderrechten
 • (cyber)pesten

Docententraining cultuursensitief werken

 • Doel: professionals handvatten geven om (cultuur)sensitief te handelen in de (superdiverse) samenleving. Indien de training is uitgebreid met extra onderwerp(en), het vergroten van kennis en inzichten in, alsmede het vergroten van handelingsvaardigheden inzake gekozen onderwerp(en).
 • Doelgroep: docenten, ondersteunend personeel.
 • Mogelijke verdiepingsonderwerpen: Stereotypen en vooroordelen , racisme, islamofobie, antisemitisme, seksuele en genderdiversiteit en gender en gender-issues.
 • Duur van de training: 3 uur.

Culturele verschillen op het werk kunnen leiden tot miscommunicatie. Tijdens deze workshop leren deelnemers effectief omgaan met (vermeende) culturele verschillen. Met welke culturele dilemma’s kan men in de klas te maken krijgen? Ook de vraag hoe om te gaan met (on)bewuste vooroordelen en discriminatie komt aan bod. Middels een praktische oefening wordt bespreekbaar gemaakt hoe verschillende (culturele) verwachtingen kunnen leiden tot miscommunicatie, ongewilde conflicten of (onbewuste) uitsluiting. Tijdens de workshop wordt gewerkt met diverse interactieve werkvormen (rollenspelen, filmpjes, quiz, casusbesprekingen) en theoretische onderbouwing. 

Docententraining “Discriminatie in de klas” 

 • Doelgroep: Onderwijzend en niet onderwijzend personeel van een school.
 • Doel: Vergroten van kennis en inzicht in de werking van discriminatie en vooroordelen. En specifieke kennis over een onderwerp waarover men meer wil weten. Vergroten van handelingsvaardigheid op vlak van discriminatie, vooroordelen, uitsluiting in algemene zin.
 • Mogelijke verdiepingsonderwerpen: Stereotypen en vooroordelen , racisme, islamofobie, antisemitisme, seksuele en genderdiversiteit en gender en gender-issues.
 • Duur van de training: De training duurt, afhankelijk van de gekozen thema’s minimaal 3 uur.

Deze interactieve trainingen gaat in op vragen als ‘Hoe ga je om met discriminatie en vooroordelen in de klas?’, ‘Hoe geef je grenzen aan?’ en ‘Hoe maak je thema’s zoals racisme, gender, seksuele of culturele diversiteit bespreekbaar onder leerlingen?’ Deelnemers oefenen in het beter (h)erkennen van discriminatie en worden zich tevens bewust van de persoonlijke kijk op diversiteit en inclusie. Tijdens elke training krijgen docenten informatie over lesmaterialen en doorverwijsmogelijkheden (meldpunt RADAR, roze sociale kaart e.d.). Trainingen worden op maat gemaakt, afhankelijk van de behoefte van scholen.

Lesmaterialen (voor docenten)

 • Doel: de lesmaterialen hebben ten doel om thema’s met betrekking tot diversiteit en discriminatie bespreekbaar te maken.
 • Doelgroep: docenten en ondersteunend personeel (PO & VO).
 • Duur van de training: wisselend per toolkit, 30 minuten tot 2 lesuur.

Diversiteit is er, of je wilt of niet. Maar kun je er ook mee omgaan? RADAR heeft diverse lesmaterialen en tookits waarmee een docent zelf allerlei thema’s met betrekking tot diversiteit en discriminatie bespreekbaar kan maken. Als docent kun je deze oefeningen inzetten in je klas. De oefeningen zijn kosteloos te downloaden op www.mydiverscity.nl. Zoek op thema en leerjaar. De volgende thema’s zijn er:

 • Pesten
 • Vooroordelen
 • Respect voor diversiteit
 • Seksuele diversiteit

De “LEF-Kist”

RADAR werkt nauw samen met de Bibliotheek Rotterdam en de stichting Schiedams Lef. Zij hebben ruime ervaring met de LEF-Kist.Voor alle basisscholen in Rotterdam is gratis lesmateriaal beschikbaar over diversiteit. Door het lenen van een LEF-kist met boeken en lesmodules via de Bibliotheek Rotterdam kunnen leerlingen van  groep 1 t/m groep 8 leren dat er gezinnen bestaan met twee vaders of twee moeders en hoe je verschillen en overeenkomsten kunt vinden in cultuur en geloof. Andere lessen gaan over respect, jezelf zijn, opkomen voor een ander, vriendschap, liefde, pesten, op wie word je verliefd en nog veel meer.

 • De lessen zijn afgestemd op de leeftijdsgroep en met weinig voorbereiding te geven. De vijfde les is LEF-dag. Een dag waarop ieder kind zichzelf mag zijn, want het mooiste dat je kunt worden is jezelf!
 • Per LEF-kist krijgt elke school een docentenbijeenkomst en een gastles aangeboden. RADAR kan hierbij ouderkamergesprekken verzorgen.
 • Dit project is een samenwerking van gemeente Rotterdam, RADAR, Bibliotheek Rotterdam en Schiedams LEF.
 • De LEF-kist blijft 3 maanden op school en is aan te vragen bij de leesconsulenten van de bibliotheek op school.

Bestellen: Schiedams LEF via 06-41722685 of info@schiedamslef.nl.

Voorlichtingen aan ouders

Voorlichting aan ouders van de ‘ouderskamers’ over discriminatie en (seksuele) diversiteit’

 • Doel: vergroten kennis over en bewustwording van discriminatie, vooroordelen en diverse gronden.
 • Doelgroep: ouders van de ouderkamers (PO).
 • Duur: ongeveer 1 uur.

In deze voorlichting gaan we met ouders in gesprek over wat discriminatie is, welke gronden er zijn en wat zij zelf meemaken. De discriminatiegrond ‘seksuele en genderdiversiteit’ wordt specifiek behandeld. Doorgaans vinden ouders dat thema spannend.

Contactpersonen

Meer informatie over ons aanbod primair onderwijs? Onze trainers staan je graag te woord.

Bel