Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
MBO

Burgerschap en diversiteit in het MBO

Dialoogproject Hot Topics!

Een dialoogproject op basis van peer education.

In elke schoolklas zijn er thema’s waarover de meningen van leerlingen verdeeld zijn, of waarover leerlingen vrij extreme en polariserende meningen hebben. Denk bijvoorbeeld aan Zwarte Piet en racisme in Nederland; of we vluchtelingen zien als slachtoffers van oorlog of als gelukszoekers, over wie verantwoordelijk is voor terroristische aanslagen. Leerlingen kunnen een hard oordeel hebben over ‘anderen’, bijvoorbeeld over homoseksuelen of moslims. Er ontstaan vervolgens verschillende groepen in de klas én in de samenleving die elkaar ontwijken of juist met elkaar in botsing komen.

RADAR brengt met het project Hot Topics leerlingen met elkaar in gesprek over dit soort gevoelige thema’s, zónder elkaar in de haren te vliegen. Doel is om leerlingen aan het denken te zetten, zodat ze meer begrip krijgen voor elkaar en voor de in hun ogen afwijkende perspectieven, ervaringen en meningen van anderen. Respect begint met het besef dat de wereld niet zwart of wit is, maar vele grijstinten bezit.

Bij Hot Topics gaan ‘peer educators’, door RADAR getrainde jongeren, onder andere studenten van de opleiding sociaal werk van het Albeda en Zadkine, in gesprek met klassen over thema’s die tot dergelijke gepolariseerde verhoudingen kunnen leiden. Welke thema’s besproken worden hangt af van wat er speelt in klas.

We bieden per klas een traject aan van 4 bijeenkomsten van 2 lesuren. Daarbij maken we gebruik van interactieve oefeningen en filmmateriaal en gaan de leerlingen in dialoog met elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten zetten we in op het delen van ervaringen. We stimuleren dat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te doen en dat men naar elkaar luistert. De 4 lessen sluiten op elkaar aan, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  1. Elkaar beter leren kennen & discriminatie.
  2. Beeldvorming en de effecten ervan & polarisatie.
  3. Oefenen met handelen in een situatie waarin gediscrimineerd wordt.
  4. Debat, beargumenteren, overtuigen en argumenten bedenken voor de ándere kant.

Hot Topics! geeft leerlingen meer inzicht in hoe vooroordelen werken en stimuleert ze om zich in te leven in de situatie van een ander. Hierdoor ontstaat vaak een hechtere sfeer in de klas.

Powerday

Maskers af, contact maken

Jongeren kunnen jarenlang bij elkaar in de klas zitten, maar hoe goed kennen ze elkaar? Meestalheeft iedereen toch zijn eigen vertrouwde groepje. Bij een misverstand is het al snel ‘wij’ tegenover‘zij’. En wat als een leerling zich anders voelt – of dat stempel krijgt – en helemaal nergens bij hoort?Op een Powerday leren alle leerlingen elkaar beter kennen. Maskers af!

Dit gaan we doen

De powerday is een grensverleggende methode om pesten tegen te gaan en wederzijds respect testimuleren. Met zo’n 50 tot 100 studenten (en de docenten) doen we in uw aula of gymzaal een serie confronterende Powerschool-oefeningen. Een van de onderdelen is de ‘ik wel-ik niet oefening’ waarbij leerlingen moeten reageren op een statement, bijvoorbeeld ‘ik ben wel eens gepest door iemand hier in de groep’. Als studenten dit herkennen, steken ze over. Groepsspellen als deze worden afgewisseld met groepsgesprekken over vooroordelen en pesten. Op een Powerday werken altijd getrainde jongeren van de powerschool mee. Juist omdat ze heel dichtbij de leerlingen staan, heeft hun coaching extra zeggingskracht.

Dit levert het op

Vooral verrassend veel begrip voor elkaar. Voor het eerst durven leerlingen zich kwetsbaar op te stellen, en dat blijkt ineens dat ze helemaal niet de enige zijn. De leerlingen krijgen een completer beeld van elkaar en vooroordelen brokkelen af. Achter de pestkop of degene die gepest wordt, blijkt een heel verhaal te zitten. Als klas maak je met elkaar iets heel intens mee en dat verbindt. Studenten die de Powerday hebben meegemaakt durven elkaar in de klas beter aan te spreken en er zijn minder incidenten. En, zit je als leerling beter in je vel: dan doe je vaak ook beter je best op school.

Dit zeggen studenten en docenten

“Hij is nu zo gemotiveerd en veel makkelijker aanspreekbaar” (een docent over een van haar leerlingen).

Er wordt minder geoordeeld over elkaar. De sfeer in de klas is echt anders” (een leerling).

“Ik sta nu dichter bij de leerlingen” (een docent).