Workshops & trainingen arbeidsmarkt

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste workshops en trainingen waarmee RADAR en Art.1 u kunnen ondersteunen. De afzonderlijke modules worden ook als pakket aangeboden. Een algemene opzet wordt altijd in samenspraak met de opdrachtgever aangepast tot een product dat voor een specifieke situatie geschikt is. 

 

Introductieworkshops

 

‘Over het verband tussen een behangrol en diversiteit’

Hoe divers is uw organisatie?

 

Dit is een korte, luchtige workshop voor ondernemers en HR-managers. In een uur worden evenredigheid en toegankelijkheid van de eigen organisatie zichtbaar gemaakt en komen blinde vlekken met betrekking tot diversiteit onmiskenbaar in beeld.

 • Doel: inzicht in diversiteit binnen de eigen organisatie en de meerwaarde hiervan.
 • Voor wie: teams, ondernemers, HR-managers.
 • Duur: 30 minuten.

 

‘De grote discriminatiequiz’

Vragen en antwoorden over discriminatie

 

In deze workshop maken deelnemers op speelse en toegankelijke wijze kennis met de juridische, praktische en emotionele aspecten van discriminatie. U leert hoe vooroordelen werken, wat iemand kan doen wanneer diegene zelf met discriminatie geconfronteerd wordt en hoe u kunt voorkomen dat u zelf discrimineert.

 • Doel: inzicht krijgen in het thema discriminatie middels praktische cases.
 • Voor wie: teams, ondernemers, managers.
 • Duur: 1,5 uur.

 

Discrimineren? Dat doe je toch niet!’
Over (on)bewuste vooroordelen en uitsluiting

 

In deze workshop ervaart de deelnemer wat discriminatie met een persoon doet. U wordt zich bewust van de manier waarop eigen voorkeuren een rol spelen in reacties op anderen. Ook wordt duidelijk waarom discriminatie vaak een taboe is. Door prikkelende oefeningen leert u discriminatie beter te herkennen en bespreken. Natuurlijk leert u ook hoe u discriminatoire situaties de baas kan blijven.

 • Doel: eerste kennismaking met de impact van vooroordelen en discriminatie.
 • Voor wie: teams, ondernemers, managers.
 • Duur: 2 uur (een verkorte vorm van een halfuur behoort tot de mogelijkheden).

 

Werving en selectie

 

'Iedereen aan de slag'

Gelijke behandeling bij werving en selectie

 

Deze training over gelijke behandeling tijdens de werving-en-selectieprocedure is ontwikkeld voor arbeidsintermediairs en HR-professionals. De training en een speciale checklist dienen als hulpmiddel om tot een verantwoord en rendabel diversiteitsbeleid te komen. De training wordt in overleg met de organisatie op maat aangeboden. Uiteenlopende vragen komen aan bod: waar mag wel en niet naar gevraagd worden tijdens een sollicitatiegesprek, aan welke voorwaarden moet een voorkeursbeleid voldoen en welke wervingskanalen bevorderen een divers personeelsbestand?

 • Doel: inzicht in de do’s en don’ts bij werving- en selectieprocedures op het gebied van gelijke behandeling en bijdragen aan rendabel diversiteitsbeleid.
 • Voor wie: medewerkers van arbeidsmarktintermediairs (medewerkers en intercedenten van uitzendbureaus, arbeidsloketten, Werk & Inkomen, HR-afdelingen, recruiters en andere specialisten op het gebied van werving & selectie).
 • Duur: 1-2 dagdelen.

 

‘Effectief reageren op discriminerende verzoeken’

Hoe kun je als intermediair omgaan met discriminerende verzoeken van derden?

 

In opdracht van STOOF, het opleidingsinstituut van de uitzendwereld, is RADAR gevraagd om een training te ontwikkelen voor intercedenten. De praktische training ‘Reageren op discriminerende verzoeken’ is gericht op het oefenen met voor intercedenten herkenbare situaties. Terugkomende vraagstukken in deze trainingen zijn: hoe geef je jouw grens aan bij discriminerende verzoeken van een klant? Wat vinden wij zelf van het thema en hoe moeten wij hiermee omgaan? Welke kennis heb ik en waar kan ik van leren?’ In deze training leren werknemers hoe ze kunnen reageren op dergelijke discriminerende verzoeken. De nadruk in deze training ligt op oefenen, uitproberen en 'zelf ervaren'. Met een professionele trainingsacteur gaan deelnemers aan de slag met casussen die zij zelf hebben ingebracht.

 • Doel: deelnemers oefenen met het omgaan met discriminerende uitlatingen op de werkvloer en krijgen handvatten om adequaat te reageren in toekomstige situaties.
 • Voor wie: arbeidsmarktintermediairs (medewerkers en intercedenten van uitzendbureaus, arbeidsloketten, Werk & Inkomen, HR-afdelingen, recruiters en andere specialisten op het gebied van werving & selectie).
 • Duur: 1-2 dagdelen

 

Op de werkvloer

 'Een grap gaat op reis en andere verhalen’

Omgangsvormen op het werk

 

De kern van deze workshop is het bespreekbaar maken van discriminatie op de werkvloer aan de hand van een korte film. Ook wordt ingegaan op de aanpak van discriminatie en maatregelen die werkgevers kunnen nemen.

 • Doel: Bespreekbaar maken van omgangsvormen op de werkvloer.
 • Voor wie: teams, ondernemers, managers.
 • Duur: 30 minuten tot 1 uur.

 'Grappen en grollen op de werkvloer! Of toch niet?'

Reageren op discriminerend gedrag en stereotypen

 

Grappen over collega's met een hoofddoek, vervelende opmerkingen over asielzoekers op het familiefeest, scheldkanonnades over homo's op straat: wie herkent deze situaties niet? Reageren op dit soort incidenten is niet gemakkelijk en vergt lef. Toch heeft iedereen een verantwoordelijkheid om dat wel te doen. Aan de hand van prikkelende stellingen worden deelnemers uitgedaagd om na te denken over discriminerende praktijken en dilemma’s met betrekking tot persoonskenmerken. Wat kan volgens hen wel en wat kan niet? Wanneer is er sprake van discriminatie? De gespreksleiders leiden de discussie, verzamelen argumenten, vullen zo nodig aan en prikkelen, zonder opgeheven wijsvinger, om door te denken. Een stand-upcomedian vat de discussie op humorvolle wijze samen, maakt witte vlekken zichtbaar en sluit de workshop af.

 • Doel: bewustwording bevorderen van grensoverschrijdend gedrag.
 • Voor wie: teams, managers, HR-professionals.
 • Duur: 2 uur.

 'Discriminatie! Waar ligt de grens?'

Over gevoelens en gevallen van discriminatie op het werk

 

Op het werk mag u iemand niet anders behandelen vanwege verschillen in cultuur, kleur, geloof of seksuele gerichtheid. Maar soms is de grens vaag: wanneer is er sprake van discriminatie? En hoe treedt iemand op als agent, verpleegkundige of baliemedewerker? Ligt dat in lijn met hoe diegene als privépersoon reageert? Deze workshop laat professionals – meestal collega’s – met elkaar in gesprek gaan over gevallen en gevoelens van discriminatie tijdens en na werktijd.

 • Doel: bespreekbaar maken van gevallen en gevoelens van discriminatie.
 • Voor wie: teams, managers, HR-professionals.
 • Duur: 1 dagdeel.

 

‘Cultuursensitief werken’

Hoe om te gaan met cultuurverschillen op de werkvloer?

 

Culturele verschillen op het werk kunnen leiden tot miscommunicatie. Tijdens deze workshop leren deelnemers effectief omgaan met (vermeende) culturele verschillen. Met welke culturele dilemma’s kan iemand in een werksituatie te maken krijgen? Middels een praktische oefening wordt bespreekbaar gemaakt hoe verschillende (culturele) verwachtingen kunnen leiden tot miscommunicatie, ongewilde conflicten of (onbewuste) uitsluiting. Aan de hand van concrete casussen wordt besproken hoe met culturele verschillen omgegaan kan worden.

 • Doel: professionals handvatten geven om (cultuur)sensitief te handelen in de (superdiverse) samenleving.
 • Voor wie: teams, ondernemers, managers.
 • Duur: 1-2 dagdelen.

 

'Seksuele diversiteit en genderidentiteit'
Hoe gaat u om met seksuele diversiteit op de werkvloer?

 

Hoe gaat u om met seksuele diversiteit? Kan een homoseksuele collega daar open over zijn of ligt dat erg gevoelig? En hoe gaat uw organisatie om met klanten of cliënten die homoseksueel zijn? Iedereen weet: we zijn allemaal gelijkwaardig. Toch wordt iemand snel beoordeeld op zijn of haar seksuele gerichtheid. Terloopse opmerkingen en grappen hoeven geen probleem te zijn, maar waar ligt de grens? Daarover gaan deelnemers met collega’s in gesprek tijdens deze sensitiviteitstraining.

 • Doel:professionals krijgen informatie over genderdiversiteit en seksuele diversiteit en inzicht in handelingsperspectief.
 • Voor wie: teams, managers, HR-professionals.
 • Duur: 1 dagdeel.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het bovenstaande aanbod, kunt u contact opnemen met onze specialisten arbeidsmarkt Tikho Ong en Delilah Sarmo.

 

Bezoekadres:        Grotekerkplein 5, 3011 GC, Rotterdam

Telefoon:               010 411 39 11

E-mail:                   info@radar.nl

Website:                www.radar.nl

 

 

 

Wat kunnen we nog meer doen?

 • Zoeken

Naar boven