Start campagne 'Maak er een punt van'

Wij maken er een punt van in Breda, jij toch ook? 
Hoe houden organisaties en clubs het veilig en gezellig met elkaar?

24 november 2016 - In de week van 21 tot en met 27 november start de Bredase campagne:‘Wij maken er een punt van in Breda.’. Hiermee maken sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en initiatieven een punt van grensoverschrijdend gedrag bij organisaties waar vrijwilligers aan de slag zijn. De campagne is een samenwerkingsverband met vijf Bredase partners: Breda Actief, Veilig Thuis, CJG Breda, GGD West-Brabant en Radar.

Onder de aandacht blijven Renée Sterk, adviseur vrijwillige inzet bij Breda Actief, over de campagne: “Het is belangrijk dat dit onderwerp onder de aandacht blijft. Met de campagne willen we organisaties bewust maken hoe zij zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En dat ze weten welke stappen ze kunnen zetten als het toch misgaat. Met deze campagne borduren we voort op de landelijke campagne van vorig jaar. Samen maken we er ‘nog steeds’ een punt van in Breda.”

Hoe maken organisaties of clubs er een punt van? 
De inhoud van de campagne is gericht op het beleid van een club of organisatie bij grensoverschrijdend gedrag. Een goed beleid zorgt ervoor dat men het gesprek aangaat. Want, hoe ga je met elkaar om? Daar zijn goede afspraken over te maken met elkaar. Op deze manier ontstaat er een aanspreekcultuur binnen een club en/of organisatie. Een waarbij zoveel mogelijk voorkomen wordt dat er ongewenst gedrag plaatsvindt. Gebeurt dit toch, dan weet men de juiste stappen te zetten. Op het moment dat organisaties en clubs via social media en/of hun website uiten dat zij ‘er een punt van maken in Breda’, laten ze zien dat zij met het onderwerp bezig zijn. Zo inspireren zij ook anderen. Om dit offline ook kracht bij te zetten kunnen organisaties via de site van Breda Actief een poster downloaden om op te hangen.

Samenwerking binnen Breda 
De vijf Bredase partners bieden samen ondersteuning en begeleiding om met het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’ aan de slag te gaan. Iedere partner heeft hierin zijn eigen expertise. Vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen worden zo op de beste manier ondersteund. “Het is heel fijn intensief samen te werken met deze ketenpartners.” Vertelt Renée; “We weten elkaar snel te vinden en dat maakt dat we vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen steeds beter kunnen versterken.”

 

vrijwillige inzet / sport en bewegen
PERSBERICHT
Wij maken er een punt van in Breda, jij toch ook?
Hoe houden organisaties en clubs het veilig en gezellig met elkaar?
Breda, 17 november 2016 - In de week van 21 tot en met 27 november start de Bredase campagne: ‘Wij maken er een punt van in Breda.’. Hiermee maken sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en initiatieven een punt van grensoverschrijdend gedrag bij organisaties waar vrijwilligers aan de slag zijn. De campagne is een samenwerkingsverband met vijf Bredase partners: Breda Actief, Veilig Thuis, CJG Breda, GGD West-Brabant en Radar.
Onder de aandacht blijven Renée Sterk, adviseur vrijwillige inzet bij Breda Actief, over de campagne: “Het is belangrijk dat dit onderwerp onder de aandacht blijft. Met de campagne willen we organisaties bewust maken hoe zij zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En dat ze weten welke stappen ze kunnen zetten als het toch misgaat. Met deze campagne borduren we voort op de landelijke campagne van vorig jaar. Samen maken we er ‘nog steeds’ een punt van in Breda.”
Hoe maken organisaties of clubs er een punt van? De inhoud van de campagne is gericht op het beleid van een club of organisatie bij grensoverschrijdend gedrag. Een goed beleid zorgt ervoor dat men het gesprek aangaat. Want, hoe ga je met elkaar om? Daar zijn goede afspraken over te maken met elkaar. Op deze manier ontstaat er een aanspreekcultuur binnen een club en/of organisatie. Een waarbij zoveel mogelijk voorkomen wordt dat er ongewenst gedrag plaatsvindt. Gebeurt dit toch, dan weet men de juiste stappen te zetten. Op het moment dat organisaties en clubs via social media en/of hun website uiten dat zij ‘er een punt van maken in Breda’, laten ze zien dat zij met het onderwerp bezig zijn. Zo inspireren zij ook anderen. Om dit offline ook kracht bij te zetten kunnen organisaties via de site van Breda Actief een poster downloaden om op te hangen.
Samenwerking binnen Breda De vijf Bredase partners bieden samen ondersteuning en begeleiding om met het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’ aan de slag te gaan. Iedere partner heeft hierin zijn eigen expertise. Vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen worden zo op de beste manier ondersteund. “Het is heel fijn intensief samen te werken met deze ketenpartners.” Vertelt Renée; “We weten elkaar snel te vinden en dat maakt dat we vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen steeds beter kunnen versterken.”
EINDE PERSBERICHT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Renée Sterk: 076-5233555 en e-mail: r.sterk@breda-actief.nl
vrijwillige inzet / sport en bewegen
Over Breda Actief
Breda Actief wil dat iedereen lekker in zijn vel zit. Want mensen die zich goed voelen, zorgen goed voor zichzelf, voor een ander en voor hun woonomgeving. Breda Actief helpt daarbij graag een handje. We stimuleren iedereen om mee te doen als het gaat om vrijwilligerswerk, sport en bewegen. Daarbij gaan we uit van wat iemand zelf wil én kan.
Breda Actief wil de spil zijn binnen vrijwilligerswerk, sport en bewegen in Breda. Breda Actief inspireert, stimuleert, adviseert en faciliteert alle inwoners en organisaties tot deelname aan en ontwikkeling van vrijwilligerswerk, sport en bewegen.
Dit doen we door vraag en aanbod te verbinden, te adviseren, activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te faciliteren, door cursussen en workshops te geven en waar nodig ondersteuning en begeleiding te bieden.
  • Zoeken

Naar boven