Wij maken er ‘nog steeds’ een punt van

Wij maken er ‘nog steeds’ een punt van in Breda

Zeg ‘nee’ tegen grensoverschrijdend gedrag binnen sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties

 

In Breda wordt van 6 tot en met 12 november de campagne: ‘Wij maken er een punt van in Breda’ gehouden. De campagne valt samen met de nationale ‘Week van Respect’ en sluit hier goed op aan. Vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen maken een punt van grensoverschrijdend gedrag en roepen anderen op om er ook een punt van te maken.


Organisaties bewust maken
Dit jaar valt de campagne samen met de ‘Week van Respect’ waarbij jongeren bewust worden gemaakt van 'lastige' onderwerpen waarover ze niet of nauwelijks praten, zoals ongewenst gedrag. “Het is belangrijk dat dit onderwerp onder de aandacht blijft. Met de jaarlijks terugkerende campagne willen we bewustzijn creëren bij vrijwilligersorganisaties en sportclubs, hoe zij zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En dat ze weten welke stappen ze kunnen zetten als het toch misgaat.Samen maken we er ‘nog steeds’ een punt van in Breda",  zegt Renée Sterk, adviseur bij Breda Actief.

 

Hoe maken organisaties en verenigingen er een punt van?
De campagne is gericht op het preventief handelen van een club of organisatie op het gebied van sociale veiligheid. Hoe zorg je voor een aanspreekcultuur, bewustwording van en aandacht voor dit thema. Het is van belang dat er een aanspreekcultuur ontstaat en dat iedereen weet welke stappen er gezet kunnen worden als zich een incident voordoet. De focus daarbij is het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag. Iedere organisatie heeft daarbij andere speerpunten.

In Breda worden de krachten gebundeld. Zo werken vijf hockeyclubs in Breda samen aan Sportiviteit en Respect én tekenen 16 voetbalclubs op 23 oktober een overeenkomst waarin zij laten zien samen te werken aan een veiliger sportklimaat in Breda.
Sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen meedoen met de campagne door op de website en social media te laten zien dat zij ‘er een punt van maken in Breda’. Offline kunnen zij dit laten zien door via www.breda-actief.nl/sociale-veiligheid een poster te downloaden en op te hangen. Zo laten ze zien dat ze sociale veiligheid hoog op de agenda hebben staan en andere organisaties stimuleren en inspireren om hetzelfde te doen. 

 

Samenwerking binnen Breda
De vijf Bredase partners Veilig Thuis, GGD West Brabant, RADAR bureau vóór gelijke behandeling en tegen discriminatie, CJG Breda en Breda Actief voeren samen deze campagne en ondersteunen en begeleiden waar nodig verenigingen en organisaties die hiermee aan de slag gaan.

Iedere partner heeft zijn eigen expertise, waardoor vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen op een zo goed mogelijke manier worden ondersteund. Adviseur Renée Sterk: “Het is goed om intensief samen te werken met deze ketenpartners.We weten elkaar snel te vinden en dat maakt dat we organisaties en clubs steeds beter op maat kunnen versterken.”

 

RADAR heeft het studententeam ‘So Far’ betrokken om mee te denken hoe de campagne het beste onder de aandacht gebracht kan worden. Op woensdag 8 november is So Far samen met Bredase partners van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig in het Valkenberg Park om op een ludieke en opvallende wijze mensen door heel het park op de campagne te wijzen.

  • Zoeken

Naar boven