Klacht :
Wat te doen bij discriminatie
Hoofdpagina / Klacht : / Wat te doen bij discriminatie

Wat te doen bij discriminatie

Inleiding
Veel mensen komen met discriminatie in aanraking. Op straat, in het openbaar vervoer, in de buurt, op het werk, bij het uitgaan en op school. Antidiscriminatie bureaus adviseren en staan mensen bij de aanpak van discriminatie.
Lang niet iedereen gaat echter naar een antidiscriminatie bureau. Dat heeft allerlei redenen. Van het teveel gedoe vinden tot aan het idee dat het toch niet helpt. Toch willen we mensen die tegen discriminatie aanlopen handvatten geven er wel iets aan te doen.

 

Wat is discriminatoir gedrag?
Discriminatoir gedrag is wanneer iemand je vanwege je huidskleur, afkomst, geloofsovertuiging, leeftijd, sekse, seksuele voorkeur lastig valt, beledigt, bedreigt door iets te doen of te zeggen of wanneer je ongelijk behandeld wordt vanwege deze persoonlijke kenmerken die er helemaal niet toe doen.

 

Voorbeelden ?

 • Grapjes over je afkomst; grapjes kunnen beledigend zijn ook al is het leuk bedoeld. Als iemand grapjes maakt over je accent, je kleding of geloof kan dat niet leuk zijn. Ook kan je bepaalde dingen van de een wel hebben en van de ander niet
 • Iemand belachelijk maken en beledigen
 • Uitschelden
 • Plaatjes/ cartoons laten zien die beledigend zijn
 • Iets weigeren waar je recht op hebt (woning, baan of toegang tot discotheek)
 • Geweld gebruiken

Wanneer is het nu de moeite waard iets te ondernemen tegen discriminatie ? 

Dat hangt natuurlijk erg af van je eigen inschatting. Een paar vragen die je jezelf zou kunnen stellen.

 1. Is het gedrag of de handeling acceptabel ? Nee
 2. Is het gedrag of de handeling verklaarbaar ? Nee
 3. Was de oorzaak je afkomst, seksuele voorkeur, geslacht, geloof, handicap of leeftijd ? Ja
 4. Was er een rechtvaardiging voor het gedrag of de handeling ? Nee
 5. Was het voorval belangrijk voor jou of kan het voor anderen wat uitmaken ? Ja

Wat kan je doen ?

Op het werk

1. Zeg tegen degene die je beledigt, uitscheldt of bedreigt dat :

 • hij moet stoppen;
 • je het niet leuk wat hij doet;
 • als hij niet ophoudt, je het meldt aan je directe chef.

2. Ga ook na of er binnen het bedrijf waar je werkt een gedragscode of een klachtenregeling bestaat m.b.t ongewenst gedrag binnen het bedrijf waar een beroep op kan worden gedaan.

 

3. Komt er geen verandering in het discriminerend gedrag, ga dan op zoek naar iemand bij bijvoorbeeld :

 • directe chef
 • de vakbond
 • vertrouwenspersoon binnen de organisatie
 • de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging

4. Ook is het mogelijk een oordeel te vragen aan het College voor de Rechten van de Mens.

Een werkgever is namelijk verplicht te zorgen voor een discriminatie-vrije werkomgeving.

 

5. Start een civiele procedure bij de rechter.

Op straat

1. Zeg tegen degene die je beledigt, uitscheldt of bedreigt dat hij moet stoppen:

 • Hou daar mee op
 • Ik vind het niet leuk wat je doet
 • Ik vind het niet grappig wat je doet/zegt

2. Doe aangifte bij de politie. Van discriminatoire uitlatingen kan nl. aangifte gedaan worden bij de politie o.g.v. artikel 137c Wetboek van Strafrecht. Bij vervolging kan de dader een boete krijgen.

 

Bij een dienstverlener (woningbouwvereniging, gezondheidszorg)

1. Igv van discriminerende uitlatingen:

 • Zeg tegen de betrokkene dat het je niet bevalt zoals je behandeld wordt
 • Neem contact op met een leidinggevende
 • Informeer naar een klachtenregeling, klachtencommissie of vertrouwenpersoon bij de organisatie en dien daar een klacht in

2. Als het gaat om het weigeren van een bepaalde dienst:

 • Informeer naar een klachtenregeling, klachtencommissie of vertrouwenpersoon bij de organisatie en dien daar een klacht in.
 • Mocht het indienen van een klacht  niet de gewenste resultaat geven, dan kan men ook de klacht voorleggen aan de het College voor de Rechten van de Mens.

Weigering toegang bij het uitgaan

1. Vraag de portier naar de reden van weigering. Zijn er huisregels en hangen die zichtbaar aan de deur?

2. In Rotterdam is er een Panel Deurbeleid Rotterdam. Daar kun je binnen een week na het voorval een klacht neerleggen.

3. Doe aangifte bij de politie ogv artikel 137 g of 429 quater.

 • Zoeken

Naar boven