Wat werkt tegen leeftijdsdiscriminatie?

14 februari 2017- Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 10 procent van de Nederlanders discriminatie op grond van leeftijd ervaart. Antidiscriminatievoorzieningen ontvangen jaarlijks tussen de 500 en 800 meldingen van leeftijdsdiscriminatie. Vergeleken met andere vormen van discriminatie speelt leeftijdsdiscriminatie vooral op de arbeidsmarkt. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgevelegenheid heeft in 2015 aan RADAR en Art.1 gevraagd de mogelijkheden te verkennen om discriminatie op grond van leeftijd (die zowel jongeren als ouderen kan raken) verder aan te pakken. Deze verkenning is nu openbaar.

In het rapport gaan we in op de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is er bekend over (de oorzaken van) leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland?
  • Wat zijn aanknopingspunten voor een aanpak van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
  • Wat zijn de ervaringen, in Nederland en buitenland, met beleid tegen leeftijdsdiscriminatie?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende typen maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie?
  • Welke rol is er weggelegd voor de overheid (landelijk en lokaal) in de aanpak van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?

De verkenning schetst mogelijke lijnen voor de aanpak van arbeidsdiscriminatie. Daarbij wordt apart ingezet op de volgende doelgroepen: oudere werkzoekenden, oudere en jongere werknemers, jongeren uit etnische minderheidsgroepen.


Lees de verkenning “Maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie (jong en oud) op de Nederlandse arbeidsmarkt” hier. 

Andere publicaties over leeftijdsdiscriminatie in de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

  • Zoeken

Naar boven