Trainingen


Trainingen, workshops &voorlichting.

RADAR geeft korte workshops, maar ook trainingen bestaande uit meerdere bijeenkomsten. De trainingen en workshops gaan over onderwerpen als de gevolgen van negatieve beeldvorming, het herkennen van discriminatie en hoe om te gaan met pesten en discriminatie. RADAR geeft workshops en trainingen aan diverse doelgroepen zoals scholieren, jongeren, docenten, politiemensen, migrantenorganisaties en vluchtelingen. In de workshops en trainingen wordt gebruik gemaakt van een scala aan oefeningen; vertrouwensoefeningen,dramatechnieken, rollenspelen, interactieve speloefeningen, ijsbrekers, groepsdiscussie, creatieve oefeningen, filmmateriaal en dergelijke. 

 

IN COMPANY TRAININGEN

Cultuursensitief werken en omgaan met discriminatie in een superdiverse samenleving

Hoe ga je met verschillen om?

Het doel van deze workshop is om professionals handvatten te geven om (cultuur)sensitief te kunnen handelen in de (superdiverse) samenleving waarin we leven. Tijdens deze workshop zal aandacht besteed worden aan de volgende onderwerpen:

  • Cultuur en (omgaan met) cultuurverschillen
  • Bewustzijn van eigen (culturele) normen, beeldvorming ten aanzien anderen en de invloed hiervan op het handelen in de dagelijkse praktijk
  • Seksuele- en genderdiversiteit en wat daar zoal bij komt kijken
  • Vooroordelen en (on)bewuste uitsluiting
  • (H)erkennen van en omgaan met discriminatie

Duur: 4 uur

Doelgroep: professionals

Kosten: neem contact op.


Ban de vooroordelen uit je werk

Gevallen en gevoelens van discriminatie op het werk

Het doel van deze workshop is om professionals de basiskennis en inzicht te verstrekken over hoe vooroordelen over anderen ons werk kan bemoeilijken. Centraal  staan inleving en begrip. Er wordt aandacht besteed aan wat discriminatie in het algemeen en discriminatie op de werkvloer in het bijzonder inhoudt.  De training kenmerkt zich door werkvormen die zich laten vertalen naar de praktijk van de deelnemers;  je krijgt praktische tips hoe je dit onderwerp in je organisatie of onder je doelgroep bespreekbaar kunt maken.  Tijdens deze workshop wordt gewerkt aan het vergroten van de bewustzijn:

  • Hoe (on)bewuste vooroordelen ons kijken en handelen naar anderen beinvloedt
  • Vooroordelen en het (h)erkennen van discriminatie
  • Hoe je als professional vooroordelen en discriminatie tegen kan gaan

Duur: 2-4 uur

Doelgroep: professionals zoals HR medewerkers, medewerkers van personeelsafdelingen,

managers, teamleiders

Kosten: neem contact op.

 

Sensitiviteitstraining seksuele diversiteit

Met collega’s in gesprek over homoseksualiteit
Hoe ga je ermee om als een cliënt homoseksueel is? Ligt dat gevoelig? Iedereen weet: we zijn allemaal gelijkwaardig. En toch wordt iemand snel beoordeeld op zijn seksuele geaardheid. Terloopse opmerkingen en grappen hoeven geen probleem te zijn, maar waar ligt de grens? Daarover ga je met je collega’s in gesprek op de Sensitiviteitstraining seksuele diversiteit.


Duur: 2-4 uur

Doelgroep: professionals

Kosten: neem contact op.

Sensitiviteitstraining-seksuele diversiteit produckaart.pdf

 

Sensitiviteitstraining handicap/chronische ziekte

Met een beperking leven? Weet waar je recht op hebt
Wie een chronische ziekte of handicap heeft, wordt niet altijd gelijk behandeld. Iemand zoekt bijvoorbeeld een baan, voldoet aan de eisen, maar wordt met een vage reden afgewimpeld. Hoe kun je in zo’n situatie laten weten dat je hiermee geen genoegen neemt? Dat je, met andere woorden, weerbaarder wordt? Deze sensitiviteitstraining is bedoeld voor professionals en voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Ze leren discriminatie te herkennen en niet zomaar te laten gebeuren.


Duur: 2-4 uur

Doelgroep: professionals

Kosten: neem contact op.

Sensitiviteitstraining-handicap productkaart.pdf

 

Dialoogtraining

Met zelfvertrouwen een buurtdialoog leiden
RADAR organiseert in gesprekstafels waar buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan over thema’s als geluk of dromen. De gespreksleiders zijn meestal enthousiaste mensen uit de buurt. In de dialoogtraining oefenen ze gesprekstechnieken om later vol zelfvertrouwen aan de gesprekstafel aan te schuiven.

Duur: 2-4 uur

Doelgroep: professionals

Kosten: neem contact op.

 

  • Zoeken

Naar boven