Trainingen

 

Workshops en trainingen

RADAR geeft korte workshops, maar ook trainingen bestaande uit meerdere bijeenkomsten. De trainingen en workshops gaan over onderwerpen als de gevolgen van negatieve beeldvorming, het herkennen van discriminatie en hoe om te gaan met pesten en discriminatie. RADAR geeft workshops en trainingen aan diverse doelgroepen zoals scholieren, jongeren, docenten, politiemensen, migrantenorganisaties en vluchtelingen. In de workshops en trainingen wordt gebruik gemaakt van een scala aan oefeningen; vertrouwensoefeningen,dramatechnieken, rollenspelen, interactieve speloefeningen, ijsbrekers, groepsdiscussie, creatieve oefeningen, filmmateriaal en dergelijke. 

 

IN COMPANY TRAININGEN

NIEUW: Cultuursensitief werken en omgaan met discriminatie in een superdiverse samenleving

Hoe ga je met verschillen om?

Het doel van deze workshop is om professionals handvatten te geven om (cultuur)sensitief te kunnen handelen in de (superdiverse) samenleving waarin we leven. Tijdens deze workshop zal aandacht besteed worden aan de volgende onderwerpen:

  • Cultuur en (omgaan met) cultuurverschillen
  • Bewustzijn van eigen (culturele) normen, beeldvorming ten aanzien anderen en de invloed hiervan op het handelen in de dagelijkse praktijk
  • Seksuele- en genderdiversiteit en wat daar zoal bij komt kijken
  • Vooroordelen en (on)bewuste uitsluiting
  • (H)erkennen van en omgaan met discriminatie

Duur: 4 uur

Doelgroep: professionals

Kosten: neem contact op.


NIEUW: Ban de vooroordelen uit je werk

Gevallen en gevoelens van discriminatie op het werk

Het doel van deze workshop is om professionals de basiskennis en inzicht te verstrekken over hoe vooroordelen over anderen ons werk kan bemoeilijken. Centraal  staan inleving en begrip. Er wordt aandacht besteed aan wat discriminatie in het algemeen en discriminatie op de werkvloer in het bijzonder inhoudt.  De training kenmerkt zich door werkvormen die zich laten vertalen naar de praktijk van de deelnemers;  je krijgt praktische tips hoe je dit onderwerp in je organisatie of onder je doelgroep bespreekbaar kunt maken.  Tijdens deze workshop wordt gewerkt aan het vergroten van de bewustzijn:

  • Hoe (on)bewuste vooroordelen ons kijken en handelen naar anderen beinvloedt
  • Vooroordelen en het (h)erkennen van discriminatie
  • Hoe je als professional vooroordelen en discriminatie tegen kan gaan

Duur: 2-4 uur

Doelgroep: professionals zoals HR medewerkers, medewerkers van personeelsafdelingen,

managers, teamleiders

Kosten: neem contact op.

 

Sensitiviteitstraining seksuele diversiteit

Met collega’s in gesprek over homoseksualiteit
Hoe ga je ermee om als een cliënt homoseksueel is? Ligt dat gevoelig? Iedereen weet: we zijn allemaal gelijkwaardig. En toch wordt iemand snel beoordeeld op zijn seksuele geaardheid. Terloopse opmerkingen en grappen hoeven geen probleem te zijn, maar waar ligt de grens? Daarover ga je met je collega’s in gesprek op de Sensitiviteitstraining seksuele diversiteit.


Duur: 2-4 uur

Doelgroep: professionals

Kosten: neem contact op.

Sensitiviteitstraining-seksuele diversiteit produckaart.pdf

 

Sensitiviteitstraining handicap/chronische ziekte

Met een beperking leven? Weet waar je recht op hebt
Wie een chronische ziekte of handicap heeft, wordt niet altijd gelijk behandeld. Iemand zoekt bijvoorbeeld een baan, voldoet aan de eisen, maar wordt met een vage reden afgewimpeld. Hoe kun je in zo’n situatie laten weten dat je hiermee geen genoegen neemt? Dat je, met andere woorden, weerbaarder wordt? Deze sensitiviteitstraining is bedoeld voor professionals en voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Ze leren discriminatie te herkennen en niet zomaar te laten gebeuren.


Duur: 2-4 uur

Doelgroep: professionals

Kosten: neem contact op.

Sensitiviteitstraining-handicap productkaart.pdf

 

Dialoogtraining

Met zelfvertrouwen een buurtdialoog leiden
RADAR organiseert in gesprekstafels waar buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan over thema’s als geluk of dromen. De gespreksleiders zijn meestal enthousiaste mensen uit de buurt. In de dialoogtraining oefenen ze gesprekstechnieken om later vol zelfvertrouwen aan de gesprekstafel aan te schuiven.

Duur: 2-4 uur

Doelgroep: professionals

Kosten: neem contact op.

 

VOORLICHTINGEN OP SCHOLEN

Powerday

Maskers af, contact maken
Jongeren kunnen jarenlang bij elkaar in de klas zitten, maar hoe goed kennen ze elkaar? Meestal heeft iedereen toch zijn eigen vertrouwde groepje. Bij een misverstand is het al snel ‘wij’ tegenover ‘zij’. En wat als een leerling zich anders voelt – of dat stempel krijgt – en helemaal nergens bij hoort? Op een Powerday leren alle leerlingen elkaar beter kennen. Maskers af!


Duur: 2 dagdelen

Doelgroep: mbo/hbo

Kosten: €900. Sommige gemeenten financieren deze training.

Powerday InHolland november 2012 >>

Powerday-productkaart.pdf

 

Living Library

Persoonlijke verhalen over discriminatie
Een persoonlijk verhaal van iemand die recht tegenover je zit. Dat maakt veel meer indruk dan een boek lezen of een filmpje bekijken. In onze Living Library kiezen middelbare scholieren vier levende boeken uit: mensen die uit eigen ervaring vertellen hoe het is om gediscrimineerd te worden, op wat voor manier dan ook. Dan komt het ineens wel heel dichtbij.


Duur: 2-3 uur

Doelgroep: vo

Living Library-productkaart.pdf

 

Verder kijken dan je neus lang is

Stap over je eerste indruk heen

Iemand kan wel dik, dun, lang of kort zijn, maar wat weet je dan eigenlijk over iemand? En dan nog: je eerste indruk klopt lang niet altijd. Dat leren kinderen uit groep 7 en 8 tijdens de gastles Verder kijken dan je neus lang is. Deze les gaat over vooroordelen en pesten. Radar geeft de les jaarlijks op meer dan honderd scholen in Nederland. 

 
Duur: 60-90 minuten

Doelgroep: bo/vo

Verder kijken dan je neus lang is-productkaart.pdfmeer info

Geef racisme de rode kaart

Gastles over discriminatie op het sportveld – en daarbuiten
Leerlingen die voetbal kijken, horen ook de spreekkoren met discriminerende teksten. Dat is op tv, maar als je eerlijk bent: op het eigen schoolplein hoor je het net zo goed, maar misschien subtieler. In de gastles Geef racisme de rode kaart praten we met de hele klas over vragen als wat is racisme en wanneer discrimineer je? En hoe ga je ermee om als je zelf het slachtoffer bent? De les is ontwikkeld samen met voetbalclub NAC en dat merk je. Er zitten lekker veel concrete voetbalvoorbeelden in, waardoor iedereen bij de les blijft.


Duur: 60-90 minuten

Doelgroep: bo

Geef racisme de rode kaart-productkaart.pdfmeer info

Respect4All!

Met de bovenbouw in gesprek over homoseksualiteit
Jongeren willen respect. En ze willen vooral niet buiten de groep vallen. Maar als je nu een beetje anders bent? Wat als je bijvoorbeeld homoseksueel bent? Daarover gaan we in gesprek met middelbare scholieren van de bovenbouw. Ze praten over hun eerste reactie op homo’s en lesbiennes. En wat is hun tweede reactie? Uiteindelijk draait deze les om het ontmaskeren van vooroordelen waarmee je anderen buitensluit.


Duur: 60-90 minuten

Doelgroep: vo

Respect4all-productkaart.pdfmeer info

Discriminatie buitenspel-productkaart.pdfmeer info

 

Op maat

Onze trainers geven graag verdere uitleg en passen de training aan uw wensen en behoeften. RADAR heeft afspraken gemaakt met meerdere gemeenten over de financiering van projecten, voorlichtings- en/of trainingsactiviteiten. Voor meer informatie over inhoud en kosten kunt u contact met ons opnemen.

  • Zoeken

Naar boven