Voorkeursbeleid

Als een werkgever een diverse samenstelling van zijn personeelsbestand nastreeft, heeft hij of zij daarvoor enkele instrumenten ter beschikking.

Te denken valt bijvoorbeeld aan het gericht adverteren om bepaalde groepen te werven. Een ander instrument is het voeren van voorkeursbeleid, ofwel voorkeursbehandeling. Over voorkeursbehandeling doen verschillende verhalen de ronde. Maar wat is voorkeursbeleid nu volgens de wet, en wat is er toegestaan en wat niet? Dit dossier geeft beknopte informatie over de ruimte die de gelijkebehandelingswetgeving biedt voor voorkeursbeleid indien het gaat om banen en opleidingsplaatsen (stages, traineeships).

 

In de folder Voorkeursbeleid van de Commissie gelijke behandeling wordt ingegaan op de volgende punten: Wat is voorkeurbeleid?; voor wie?; strikte eisen aan voorkeursbeleid; quota en streefcijfers; en alternatieven voor voorkeursbeleid. Verder worden 10 veelgestelde vragen over dat thema besproken.

 

  • Zoeken

Naar boven