Volop kansen voor een divers Eindhoven

Voor de gemeente Eindhoven liggen er volop kansen om te investeren in preventie en aanpak van discriminatie. Dat  is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Diversiteit uitgelicht’ van RADAR, bureau voor gelijke behandeling, tegen discriminatie. RADAR heeft dit rapport  gisteren gepresenteerd aan de gemeenteraad van Eindhoven.

 

RADAR vervult per 1 januari de wettelijke taak van onafhankelijke antidiscriminatievoorziening in Eindhoven. Om een effectieve start te maken voerde RADAR afgelopen jaar 47 gesprekken met een verscheidenheid aan organisaties in de stad. Op basis van deze bevindingen wordt een beeld geschetst van relevante thema’s en knelpunten op het gebied van diversiteit die in Eindhoven om aandacht vragen.

 

Voorbeeldfunctie voor gemeente

 

Investeer in de ontwikkeling van een gemeentelijk discriminatiebeleid en maak dit zichtbaar voor de burgers, is een van de aanbevelingen die RADAR doet naar aanleiding van deze gesprekken. Ook binnen het ambtenarenapparaat van de gemeente is een stevige inzet op diversiteit dringend noodzakelijk, omdat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie vervult. Het maatschappelijk middenveld kan eveneens een belangrijke rol spelen in de aanpak van discriminatie, zeker als de gemeente het signaleringsvermogen bevordert en voldoende aandacht besteedt aan handelingsperspectieven.

 

Tegenstellingen onder oppervlak

 

Eindhoven wordt over het algemeen ervaren als een prettige en gezellige stad, zo blijkt uit de gesprekken. Maar Eindhoven is ook een diverse stad vol tegenstellingen, concludeert RADAR. Zoals de tegenstelling tussen de techniek- en designelite versus de ‘gewone Eindhovenaren’ die zich niet altijd herkennen in Brainport Eindhoven. Bezorgdheid is er ook over segregatie langs etnische-culturele lijn, wat onder andere tot spanningen kan leiden.

 

Stageplek moeilijk te vinden

 

De arbeidsmarkt is het terrein waarop het vaakst discriminatie wordt gemeld. In Eindhoven zijn het vooral jongeren met een Marokkaanse en Turkse achtergrond die moeilijker aan de slag komen,  blijkt uit verschillende signalen. Zo is het vinden van een stageplaats om een mbo-opleiding af te ronden, een flink obstakel voor deze jongeren. RADAR stelt voor om  met stagebemiddelaars in gesprek te gaan over de rol die zij kunnen spelen bij het tegengaan van discriminatie bij stages.  

 

Regenboogstad

Ook lhbti-personen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderpersonen en mensen met een intersekseconditie) zijn in Eindhoven kwetsbaar voor discriminatie. Vanwege hun veiligheid zullen homoseksuele mannen bijvoorbeeld niet hand in hand lopen op Stratumseind, of verruilen lhbti-personen Eindhoven voor de Randstad. Een van de aanbevelingen is dat Eindhoven zich meer kan profileren als regenboogstad.

>> Download rapport Diversiteit uitgelicht
  • Zoeken

Naar boven