Werk GSA Natuurlijk Samen nog niet klaar

17 oktober 2018

 

Aandacht voor veiligheid lhbti’ers in woonomgeving nog steeds noodzakelijk

Gay-Straight-Alliance (GSA) Natuurlijk Samen, die zich inzet voor veilige wijken voor lhbti’ers, komt na vijf jaar ten einde doordat het ministerie van OCW de regeling van de GSA’s heeft beëindigd. Donderdag is de feestelijke afsluiting met het Regenboogfestival in Zwolle. De betrokken organisaties vinden dat het werk van de GSA Natuurlijk Samen nog niet klaar is en onderstrepen de noodzaak om aandacht te houden voor de veiligheid van lhbti’ers in de woonomgeving. 

Lhbti’ers krijgen relatief vaak te maken met discriminatie, agressie, pesterijen en overlast in hun directe woonomgeving. De meeste gemeenten en ketenpartners zijn onvoldoende voorbereid op de signalering en aanpak van incidenten gericht tegen lhbti’ers. Ook blijkt dat wijkprofessionals en politie te vaak niet sensitief weten om te gaan met klachten en meldingen. Voor slachtoffers zit er daardoor vaak niks anders op dan te verhuizen.

 

Resultaten Natuurlijk Samen

GSA Natuurlijk Samen is opgericht in 2012 met financiële steun van het ministerie van OCW. Verschillende organisaties hebben zich aan de GSA gecommitteerd, waaronder een kerngroep bestaande uit COC Nederland, de Nationale Politie, kenniscentrum Movisie, landelijke samenwerkingsverband actieve bewoners (LSA), antidiscriminatiebureau RADAR en landelijk kenniscentrum discriminatie Art.1. De GSA Natuurlijk Samen was onder andere nauw betrokken bij het vormen van een regionale veiligheidsalliantie in Noord Nederland en Rotterdam, waarbinnen de lhbti-gemeenschap, politie, gemeente, antidiscriminatievoorzieningen en andere partners nauw samenwerken om de veiligheid van lhbti’ers te verbeteren.

 

Kwestie van een lang adem. 

In Holtenbroek werkt GSA Natuurlijk Samen sinds 2013 nauw samen met een groep wijkbewoners, die ‘ruis’ in kaart brengt: onveilige plekken en situaties voor lhbti’ers in de wijk. Nu GSA Natuurlijk Samen stopt, wordt naar manieren gezocht om het project voort te zetten. Joke Bakker van de werkgroep: “Het heeft enige tijd geduurd voordat we een vorm hebben gevonden die ook echt werkt. De aanpak en samenwerking in de wijk vergt een lange adem. Om nu halverwege te stoppen, vindt iedereen zonde.” Behalve in Holtenbroek zijn er stappen gezet in Venray, Amsterdam Oost, Haarlem en Zaanstad.

 

Inspireren om door te gaan

Het Regenboogfestival in Zwolle is bedoeld om het belang van ‘veilige wijken voor iedereen’ nog een keer groot onder de aandacht te brengen. Samen met de lokale en provinciale partners wil GSA Natuurlijk Samen laten zien hoe burgers, lhbti’ers, professionals en beleidsmakers samen kunnen bijdragen aan veilige wijken. De kennis en ervaring die GSA Natuurlijk Samen in de afgelopen jaren heeft verzameld zijn neergelegd in de handreiking Natuurlijk Samen voor bewoners, tips voor actie in de wijken de handreikingVeilige Wijken, die is gericht op gemeenten, gemeentelijke ketenpartners en professionals. De handreikingen zijn te vinden op www.natuurlijksamen.org

 

  • Zoeken

Naar boven