Subsidie voor homoprojecten scholen

Scholen kunnen 8.000 to 10.000 euro subsidie krijgen van het ministerie van OCW als ze een project opzetten om de sociale veiligheid van homojongeren op school verbeteren. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat veel middelbare scholen geen veilige plek voor homojongeren zijn. Veel homojongeren depressieve klachten: een op de zeven meisjes en een op de acht jongens. De helft van de homojongeren denkt wel eens aan zelfmoord. 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft een zelfmoordpoging gedaan

 

Jongeren leggen elkaar strikte gender- en seksuele normen op. Als gevolg hiervan hebben veel homojongeren depressieve klachten: een op de zeven meisjes en een op de acht jongens. De helft van de homojongeren denkt wel eens aan zelfmoord. 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft een zelfmoordpoging gedaan.

 

Jongeren worden veel meer dan vroeger dagelijks geconfronteerd met seksualiteit en zijn eerder seksueel actief. Seksuele opvoeding in de thuissituatie is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Voor een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen is aandacht voor seksuele weerbaarheid en acceptatie van seksuele diversiteit cruciaal. Educatie over seksualiteit en seksuele diversiteit kan bijdragen aan een veilig leerklimaat in het onderwijs.

Subsidieregeling sociale veiligheid homojongeren op school


Om de veiligheid van homojongeren te bevorderen heeft het ministerie van OCW zeer recent de subsidieregeling ‘Sociale veiligheid LHBT-jongeren op school’ in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld voor de uitvoering van een project in het primair en voorgezet onderwijs dat bijdraagt aan de sociale veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender jongeren. Aan maximaal 70 scholen in het primair onderwijs wordt € 8.000 subsidie verstrekt. Aan maximaal 70 scholen in het voortgezet onderwijs wordt €10.000 subsidie verstrekt.

 

De deadline van een aanvraag is 31 juli a.s.

 

Een aanvraag doen


Het is zeer kort dag en vlak voor de zomervakantie. Scholen die toch nog mogelijkheden zien om een aanvraag te doen, kunnen hieronder de relevante informatie vinden om een aanvraag in te dienen.

 

Ondersteuning en aanbod


RADAR heeft een zeer divers onderwijsaanbod, zoals voorlichtingslessen voor leerlingen over seksuele diversiteit en discriminatie tot sensitiviteitstraining seksuele diversiteit voor docenten. Ook werkt RADAR op dit gebied samen met het Kenniscentrum Homo-emancipatie RotterdamV, het COC, homojongerenorganisatie Apollo en het Rotterdams centrum voor theater.

Scholen die er niet meer in slagen om een aanvraag in te dienen, maar wel interesse hebben in projecten en/of activiteiten die ten doel hebben de sociale veiligheid van homojongeren te bevorderen, kunnen RADAR benaderen.


Contact

Scholen die ondersteuning willen, kunnen contact opnemen met RADAR. RADAR kan een integraal aanbod formuleren en scholen helpen om de aanvraag op te stellen.

 

Bel met TikHo Ong: 010-4113911 of stuur een mail naar th.ong@radar.nl

 

 

Bijlagen:

  • Zoeken

Naar boven