R'dam met LEF maakt diversiteit bespreekbaar

 

Rotterdam, 11 oktober 2017

 

In het schooljaar 2017-2018 slaan bibliotheek Rotterdam, Schiedams LEF, Radar en COC de handen ineen om het thema diversiteit in de klas bespreekbaar te maken. Rotterdamse basisscholen krijgen hiervoor een lesmethode aangereikt voor groep 1 t/m 8, ondersteund met diverse boeken en lesmateriaal.

 

In de kerndoelen van het basisonderwijs wordt kerndoel 38 als volgt omschreven: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. Rotterdam telt maar liefst 175 verschillende nationaliteiten. Begrip en respect voor ieders eigenheid is van groot belang.

 

Door het aanbieden van Rotterdam met LEF krijgt het onderwijs een tool in handen om het onderwerp diversiteit ter sprake te brengen in de klas. De school ontvangt een LEFkist van bibliotheek Rotterdam, met daarin boeken en  een  lessenreeks per groep. De lessenreeks voor de groepen 1 t/m 8 vertrekt elk leerjaar vanuit een boek, geselecteerd op de belevingswereld van de leeftijdsgroep. Aan de hand van uitgeschreven lessen en bijgeleverde boeken kunnen de leerkrachten het thema op een luchtige wijze bespreekbaar maken in de klas.

 

Om goed beslagen ten ijs te komen, ontvangt de school niet alleen de materialen in bruikleen, maar komt Schiedams LEF bovendien een docententraining en een gastles voor groep 7 verzorgen. Daarnaast kunnen scholen er voor kiezen om aanvullende voorlichtingen af te nemen bij de partners over vooroordelen, discriminatie en seksuele diversiteit.

 

Na een periode van 3 maanden worden de LEFkisten met inhoud weer opgehaald door bibliotheek Rotterdam. De bijgevoegde informatiemap met inhoudelijke informatie, contactadressen etc. blijft achter op school, zodat ook op andere momenten informatie van de diverse instanties die iets met het thema diversiteit te doen hebben voor handen is.

 

Op 25 oktober 2017 om 13.30 vindt de kick-off van Rotterdam met LEF plaats in bibliotheek Rotterdam. Na een aangrijpend verhaal van een BN-er, presenteren de betrokken partners zich in diverse workshops en krijgen bezoekers de gelegenheid om de LEF-kist te bekijken. Ook is er de mogelijkheid om scholen aan te melden.

 

logosrdamsmetlef1.jpg

  • Zoeken

Naar boven