Regioconferenties

6 oktober 2011 - Gelijke behandeling? Verschil moet er zijn!

In 's-Hertogenbosch werd dit jaar de nieuwe regio Brabant-Noord verwelkomd bij het werkgebied van RADAR. Het programma was dit keer verrassend met een optreden van een entertrainer.

Meer: Verslag regioconferentie 2011.pdf

 

 

30 september 2010 - De kracht van samenwerking

 

In Hellevoetsluis werden in een drietal workshops voorbeelden gegeven van manieren van samenwerking bij de bestrijding van discriminatie. Prof dr Paul Cliteur hield een inspirerende lezing.

Ook werd een onderzoek naar beleid tegen discriminatie in collegeakkoorden gepresenteerd.

Meer: Verslag regioconferentie Hellevoetsluis 2010.pdf

 

2 juli 2009 - Route 66 (be) sturen op discriminatie

Te gast in Tilburg spraken vertegenwoordigers van gemeenten met elkaar over de mogelijkheden van de gemeenten om te sturen op discriminatie. Na de totstandkoing van de Wet Antidiscriminatievoorzieningen konden eindelijk spijkers met koppen worden geslagen.

Meer: ROUTE 66: (be) sturen op discriminatie’

 

4 maart 2009 - Een gemeenschappelijke aanpak van discriminatie

Op 4 maart 2009 werd in Dordrecht een bijeenkomst gehouden over de aanpak van discriminatie in Zuid-Holland-Zuid. Dit gebeurde onder leiding van de Dordtse wethouder Hans Spigt. De Veiligheidsociëteit had in nauwe samenwerking met de gemeente Dordrecht en RADAR deze bijeenkomst georganiseerd.

 

Meer: Een gemeenschappelijke aanpak van discriminatie

 

 

4 juli 2008 - 66 x sterk in artikel 1

Vrijdag 4 juli 2008 vond in Dordrecht de conferentie 66 x sterk in artikel 1 plaats. Vertegenwoordigers van 19 van de in totaal 66 gemeenten in de regio`s Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid en ketenpartners als politie en OM, spraken daar met elkaar over de bundeling van de inzet bij de aanpak van discriminatie. Dat gebeurde tegen de achtergrond van het wetsvoorstel Gemeentelijke Antidiscriminatie Voorzieningen. De ‘sense of urgency’ onder de vertegenwoordigde gemeenten bleek manifest, de bereidheid om de krachten te bundelen is groot.

 

Meer: 66 x sterk in artikel 1

 

Tijdens deze bijeenkomst ondertekende een aantal gemeenten een intentieverklaring om met RADAR samen te gaan werken : Intentieverklaring gemeenten

 

  • Zoeken

Naar boven