Wetgeving:
Ratificatie VN-verdrag handicap
Hoofdpagina / Wetgeving: / Ratificatie VN-verdrag handicap

Ratificatie VN-verdrag handicap

Op 14 juni overhandigde Nederland het ondertekende VN-Verdrag voor de rechten voor personen met een beperking aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties in New York. Het Verdrag is hiermee tien jaar nadat het door de VN is aangenomen, eindelijk ook in Nederland officieel bekrachtigd (geratificeerd). De goedkeuring door de Eerste Kamer, op 12 april 2016, was de laatste grote stap op weg naar ratificatie.

 

Op 14 juli 2016, dertig dagen na de ratificatie, treedt het VN-verdrag in werking. Dat betekent dat Nederland vanaf 14 juli het verdrag daadwerkelijk moet gaan uitvoeren. Het verdrag omvat de verplichting dat verdragsstaten passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht. Er is sprake van mensenrechtenschending als een land de verplichtingen van het verdrag niet nakomt.

 

De Verenigde Naties hebben het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking in december 2006 aangenomen en inmiddels hebben er 151 landen het verdrag geratificeerd. In het VN-verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende levensterreinen vastgelegd. Het bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen met een beperking maar met nadere uitwerking van die rechten. Het uitgangspunt van het verdrag is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen participeren in de samenleving. Het VN-verdrag richt zich voornamelijk op: gelijke behandeling, gelijke toegang, eigen regie en participatie, mobiliteit, inclusief onderwijs, werk en een behoorlijke levensstandaard.

 

Lees hier de Nederlandse vertaling van het verdrag >>

 

Lees hier de Algemene maatregel van bestuur >>

 

  • Zoeken

Naar boven